تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
دانش و فناوری

افریقای جنوبی بزرگترین "رادیو تلسکوپ" جهان را به‌کار انداخت

افریقای جنوبی، بزرگترین "رادیو تلسکوپ" جهان را که به کمک چندین کشور جهان ساخته شده است، به‌کار انداخت.

این تلسکوپ که در فضاشناسی رادیویی به کار می‌آید، با هزینۀ ۲۳۰میلیون دالر امریکایی ساخته شده است.

دیوید مابوزا، معاون رییس‌‎جمهور افریقای جنوبی که در مراسم آغاز بکار این تلسکوب در شمال این کشور شرکت کرده بود، این را یک پروژۀ فوق العاده برای کشورش توصیف کرد: «این یک پروژۀ بسیار فوق العاده است که شایسته مسیر پیشرفت کشور ما است. تنها افریقای جنوبی نه بل تمامی کشورهایی که در این زمینه همکاری می کنند از آن سود خواهند برد.»

قرار است که این تلسکوپ از کهکشان راه شیری عکس‌های با کیفیتی بردارد.

دانشمندان می‌گویند که در آینده، ۱۳۳تلسکوپ و آنتن دیگر نیز در پیرامون این تلسکوپ نصب خواهند شد.

فرناندو کامیلو، دانشمند فضایی در این باره می‌افزاید: «آنان تلسکوپی ساخته اند که بهترین گونه آن در جهان است. تصویر مرکز کهکشان راه شیری را ساخته اند که ۳۰هزار سال نوری دورتر است، اما شفاف ترین تصویر را از آن گرفته اند.»

در ساخت این تلسکوپ، کانادا، چین، هند، ایتالیا، نیوزیلند، اسپانیا، سویدن، هالند و بریتانیا سهم داشته اند.

دانش و فناوری

افریقای جنوبی بزرگترین "رادیو تلسکوپ" جهان را به‌کار انداخت

انتظار می‌رود که این تلسکوپ، از کهکشان راه شیری، تصویرهایی بی‌پیشینه‌یی بردارد.

تصویر بندانگشتی

افریقای جنوبی، بزرگترین "رادیو تلسکوپ" جهان را که به کمک چندین کشور جهان ساخته شده است، به‌کار انداخت.

این تلسکوپ که در فضاشناسی رادیویی به کار می‌آید، با هزینۀ ۲۳۰میلیون دالر امریکایی ساخته شده است.

دیوید مابوزا، معاون رییس‌‎جمهور افریقای جنوبی که در مراسم آغاز بکار این تلسکوب در شمال این کشور شرکت کرده بود، این را یک پروژۀ فوق العاده برای کشورش توصیف کرد: «این یک پروژۀ بسیار فوق العاده است که شایسته مسیر پیشرفت کشور ما است. تنها افریقای جنوبی نه بل تمامی کشورهایی که در این زمینه همکاری می کنند از آن سود خواهند برد.»

قرار است که این تلسکوپ از کهکشان راه شیری عکس‌های با کیفیتی بردارد.

دانشمندان می‌گویند که در آینده، ۱۳۳تلسکوپ و آنتن دیگر نیز در پیرامون این تلسکوپ نصب خواهند شد.

فرناندو کامیلو، دانشمند فضایی در این باره می‌افزاید: «آنان تلسکوپی ساخته اند که بهترین گونه آن در جهان است. تصویر مرکز کهکشان راه شیری را ساخته اند که ۳۰هزار سال نوری دورتر است، اما شفاف ترین تصویر را از آن گرفته اند.»

در ساخت این تلسکوپ، کانادا، چین، هند، ایتالیا، نیوزیلند، اسپانیا، سویدن، هالند و بریتانیا سهم داشته اند.

هم‌رسانی کنید