تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
دانش و فناوری

اپل نخستین شرکت یک تریلیون دالری جهان شد

ارزش شرکت اپل که به تولید تلیفون‌های همراه هوشمند و کمپیوترها شهرت بسیار دارد از مرز یک تریلیون‌ دالر گذشت.

اپل نخستین شرکت است در جهان است که به چنین ارزشی دست یافته است.

هر واحد سهام شرکت اپل در بازار سهام ۲۰۷ دالر داد و ستد شد. ابتدای سال روان میلادی قیمت هر سهم شرکت اپل ۱۷۲ دالر بود.

به گونه مجموعی در دوازده ماه گذشته ارزش سهام اپل ۴۰ درصد افزایش یافته و سود این شرکت نیز ۱۷ درصد بالا رفته است.

اپل در سه ماه سوم سال روان میلادی درآمد ۱۱.۵ میلیارد داشته که یک رقم بی پیشینه محسوب می‌شود.

بیشترین درآمد اپل در یک دوره سه ماهه برابر به ۵۳.۳ میلیارد دالر بوده است. همین افزایش درآمد باعث افزایش قیمت اپل از ۹۳۵ میلیارد دالر به یک تریلیون دالر شد.

تیم کوک، مدیر عامل اجرایی شرکت اپل، در یک یاداشت به ۱۲ هزار کارمند این شرکت در باره این دستاورد گفت: «امروز اپل از یک مرحلۀ مهم عبور کرد. زمانی که ارزش هر سهم ما به ۲۰۷.۳۹ دالر رسید، بازار "بورس" ارزش اپل را بیش‌ از یک تریلیون دالر عنوان کرد. در حالی که باید به این دستاورد افتخار کنیم؛ اما این اتفاق مهم‌ترین معیار برای سنجش مؤفقیت ما نیست. نتایج مالی، دستاورد نوآوری‌‌های اپل است که توسط قراردادن محصولات و مشتریان در اولویت و پایبند ماندن به ارزش‌هایمان به دست آمده است.»

او درادامه گفت: «این مربوط به شما است؛ مربوط به تیمی است که اپل را بهترین ساخته‌اند و مؤفقیت ما نیز از تلاش‌های سخت، تعهد و اشتیاق شما سرچشمه می‌گیرد. می‌خواهم از شما بابت تمام کارهایی که از دیری به این سو مشغول انجام داده این سپاسگزاری کنم.»

این شرکت در بهار سال ۱۹۷۶ در ایالت کلیفورنیا در سواحل غربی ایالات متحده تأسیس شد و سهام آن در سال ۱۹۸۰ به بازار عرضه شد.

مؤفقیت چشم‌گیر امروز اپل اما در سال ۱۹۹۷ و هنگامی که در آستانه ورشکستگی قرار گرفت و هر سهم آن کمتر از یک دالر شد برای بسیاری قابل تصور نبود.

استیف جابز، یکی از بنیانگذاران اپل، که در آن زمان از بورد رهبری اپل دور شده بود، بار دیگر به شرکت خود بازگشت و با معرفی تلیفون همراه آیفون و آیپاد این شرکت را از ورشکستگی نجات داد.

دانش و فناوری

اپل نخستین شرکت یک تریلیون دالری جهان شد

ارزش سهام اپل به گونه مجموعی در دوازده ماه گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته و سود این شرکت نیز ۱۷ درصد بالا رفته است.

Thumbnail

ارزش شرکت اپل که به تولید تلیفون‌های همراه هوشمند و کمپیوترها شهرت بسیار دارد از مرز یک تریلیون‌ دالر گذشت.

اپل نخستین شرکت است در جهان است که به چنین ارزشی دست یافته است.

هر واحد سهام شرکت اپل در بازار سهام ۲۰۷ دالر داد و ستد شد. ابتدای سال روان میلادی قیمت هر سهم شرکت اپل ۱۷۲ دالر بود.

به گونه مجموعی در دوازده ماه گذشته ارزش سهام اپل ۴۰ درصد افزایش یافته و سود این شرکت نیز ۱۷ درصد بالا رفته است.

اپل در سه ماه سوم سال روان میلادی درآمد ۱۱.۵ میلیارد داشته که یک رقم بی پیشینه محسوب می‌شود.

بیشترین درآمد اپل در یک دوره سه ماهه برابر به ۵۳.۳ میلیارد دالر بوده است. همین افزایش درآمد باعث افزایش قیمت اپل از ۹۳۵ میلیارد دالر به یک تریلیون دالر شد.

تیم کوک، مدیر عامل اجرایی شرکت اپل، در یک یاداشت به ۱۲ هزار کارمند این شرکت در باره این دستاورد گفت: «امروز اپل از یک مرحلۀ مهم عبور کرد. زمانی که ارزش هر سهم ما به ۲۰۷.۳۹ دالر رسید، بازار "بورس" ارزش اپل را بیش‌ از یک تریلیون دالر عنوان کرد. در حالی که باید به این دستاورد افتخار کنیم؛ اما این اتفاق مهم‌ترین معیار برای سنجش مؤفقیت ما نیست. نتایج مالی، دستاورد نوآوری‌‌های اپل است که توسط قراردادن محصولات و مشتریان در اولویت و پایبند ماندن به ارزش‌هایمان به دست آمده است.»

او درادامه گفت: «این مربوط به شما است؛ مربوط به تیمی است که اپل را بهترین ساخته‌اند و مؤفقیت ما نیز از تلاش‌های سخت، تعهد و اشتیاق شما سرچشمه می‌گیرد. می‌خواهم از شما بابت تمام کارهایی که از دیری به این سو مشغول انجام داده این سپاسگزاری کنم.»

این شرکت در بهار سال ۱۹۷۶ در ایالت کلیفورنیا در سواحل غربی ایالات متحده تأسیس شد و سهام آن در سال ۱۹۸۰ به بازار عرضه شد.

مؤفقیت چشم‌گیر امروز اپل اما در سال ۱۹۹۷ و هنگامی که در آستانه ورشکستگی قرار گرفت و هر سهم آن کمتر از یک دالر شد برای بسیاری قابل تصور نبود.

استیف جابز، یکی از بنیانگذاران اپل، که در آن زمان از بورد رهبری اپل دور شده بود، بار دیگر به شرکت خود بازگشت و با معرفی تلیفون همراه آیفون و آیپاد این شرکت را از ورشکستگی نجات داد.

هم‌رسانی کنید