تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
دانش و فناوری

بزرگترین پل شیشه یی جهان در چین گشایش یافت

این پل بر میله های آهنی نیرومندی که ۱۲۶تُن وزن دارند استوار است. همچنان این پل به گونه یی طراحی شده که در برابر زمین لرزه های شش ریکتری مقاومت داشته باشد.

درازترین پل شیشه یی جهان، روز یک شنبه در منطقۀ خوش منظر «هونگ یاگو» در شهر «پینگشان» ولایت هیبی چین گشایش یافت.

این پل، ۴۸۸ متر درازا دارد و در بلندای ۲۱۸ متری یک دره ساخته شده است. هدف از ساخت این پل، جلب گردشگران گفته شده است.

ژو کای، یک گردشگر چینی می گوید: «ما از آغاز پل تا میانه های آن رسیده ایم. وقتی به پایین می نگریم همه چیز شفاف و روشن به نظر می رسد. بسیار هیجان انگیز است. از این که این همه راه آمده ایم تا از این پل بگذریم پشیمان نیستیم.»

در ساخت این پل، از یک ۱۰۷۷شیشۀ شفاف که ضخامت آن ها به چهارسانتی متر می رسد، کار گرفته شده است.

این پل بر میله های آهنی نیرومندی که ۱۲۶تُن وزن دارند استوار است. همچنان این پل به گونه یی طراحی شده که در برابر زمین لرزه های شش ریکتری مقاومت داشته باشد.

یانگ شائوبو، معاون شرکت هیبی بایلو می گوید: «این پل برای نگه داشتن وزن سه هزار تن طراحی شده است. اما برای حفظ ایمنی گردشگران، در یک زمان تنها به شش صد تن اجازه عبور می دهیم. کارگرانی استند که از پل نظارت می کنند. قفل های پل نیز هر روز بررسی می شوند و نگهبانان، برای کمک به کسانی که از عبور از پل می ترسند فرستاده می شوند. این پل، کاملأ امن است.»

گردشگران چینی با عبوراز این پل، می توانند از چشم اندازهای زیبای این بخش به شمول کوه ها، آبشارها و معبدهای کهن، لذت ببرند.

دانش و فناوری

بزرگترین پل شیشه یی جهان در چین گشایش یافت

این پل بر میله های آهنی نیرومندی که ۱۲۶تُن وزن دارند استوار است. همچنان این پل به گونه یی طراحی شده که در برابر زمین لرزه های شش ریکتری مقاومت داشته باشد.

تصویر بندانگشتی

درازترین پل شیشه یی جهان، روز یک شنبه در منطقۀ خوش منظر «هونگ یاگو» در شهر «پینگشان» ولایت هیبی چین گشایش یافت.

این پل، ۴۸۸ متر درازا دارد و در بلندای ۲۱۸ متری یک دره ساخته شده است. هدف از ساخت این پل، جلب گردشگران گفته شده است.

ژو کای، یک گردشگر چینی می گوید: «ما از آغاز پل تا میانه های آن رسیده ایم. وقتی به پایین می نگریم همه چیز شفاف و روشن به نظر می رسد. بسیار هیجان انگیز است. از این که این همه راه آمده ایم تا از این پل بگذریم پشیمان نیستیم.»

در ساخت این پل، از یک ۱۰۷۷شیشۀ شفاف که ضخامت آن ها به چهارسانتی متر می رسد، کار گرفته شده است.

این پل بر میله های آهنی نیرومندی که ۱۲۶تُن وزن دارند استوار است. همچنان این پل به گونه یی طراحی شده که در برابر زمین لرزه های شش ریکتری مقاومت داشته باشد.

یانگ شائوبو، معاون شرکت هیبی بایلو می گوید: «این پل برای نگه داشتن وزن سه هزار تن طراحی شده است. اما برای حفظ ایمنی گردشگران، در یک زمان تنها به شش صد تن اجازه عبور می دهیم. کارگرانی استند که از پل نظارت می کنند. قفل های پل نیز هر روز بررسی می شوند و نگهبانان، برای کمک به کسانی که از عبور از پل می ترسند فرستاده می شوند. این پل، کاملأ امن است.»

گردشگران چینی با عبوراز این پل، می توانند از چشم اندازهای زیبای این بخش به شمول کوه ها، آبشارها و معبدهای کهن، لذت ببرند.

هم‌رسانی کنید