تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
دانش و فناوری

دانشمندان چین روی چه‌گونه‌گی شکستن صخره‌های یخی پژوهش می‌کنند

دانشمندان می‌گویند که هدف از این پژوهش دریافت اثرهای شکستن یخچال‌های طبیعی دریای «یانگ تسه» روی تغییر اقلیم است. 

دانشمندان چینی در بارۀ شکستن صخره‌های یخی و یخچال‌های طبیعی دریای یانگ تسه در این کشور، پژوهش می‌کنند.

اسوشیستد پرس در گزارشی می‌نویسد که این دانشمندان می‌خواهند بدانند که شکسته‌شدن این یخچال‌ها طبیعی است یا ازبهر تغییرات اقلیمی رُخ داده‌اند.
 
این پژوهش بخشی‌از برنامۀ سالانۀ اکادمی علوم چین است که برای حفظ «ایکو سیستم» در بخش منبع دریای «یانگ تسه» در تبت انجام می‌شود.
 
به‌گفتۀ ای‌ایکسایبو، ناظر ارشد ایستگاه نظارت تنگلا این اکادمی، یخی‌که توسط دانشمندان در یخچال‌های اطراف قله گیلادیندونگ، بلندترین توده در کوه‌های تنگلا شناخته شده‌است، می‌تواند پیش‌بینی کند که فصل گرمسیری یخ‌زده پیش‌از آن معمولی است.
 
او گفت: «این فقط اواخر اپریل است و ما گواه افتادن یخ استیم. به‌نظر می‌رسد در سال‌های گرم‌تر یا در فصل گرم‌شدن، در اپریل، در سال‌های آتی رُخ می‌دهد، آیا این به آن معنا است که فصل گرم‌شدن پیش‌از می‌آید؟ این نشان می‌دهد که یخچال‌ها با تغییرات آب و هوا بسیار حساس استند و این حساسیت را می‌توان به‌عنوان یک آمپلیف برای سیستم آب و هوای مورد توجه قرار داد، ازاین‌رو ما اهمیت زیادی برای تغییرات یخچال‌های طبیعی می‌دهیم.»
 
او افزود که تحقیق و بررسی یخچال‌های منطقه برای حفاظت از محیط زیست در تمام ناحیۀ منبع رودخانه یانگ تسه حیاتی است.
 
او گفت: «در واقع، تغییرات یخچال‌های طبیعی نشان‌دهنده تغییرات در آب و هوا در کل منطقه منبع یانگ تسه است. حفاظت از این منطقه، همان‌گونه‌که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم، بسته‌گی به این داده‌های اساسی دارد.»
 
با این حال، این پژوهش تا به‌دست‌آمدن نتیجۀ نهایی ادامه می‌یابد.

دانش و فناوری

دانشمندان چین روی چه‌گونه‌گی شکستن صخره‌های یخی پژوهش می‌کنند

دانشمندان می‌گویند که هدف از این پژوهش دریافت اثرهای شکستن یخچال‌های طبیعی دریای «یانگ تسه» روی تغییر اقلیم است. 

تصویر بندانگشتی

دانشمندان چینی در بارۀ شکستن صخره‌های یخی و یخچال‌های طبیعی دریای یانگ تسه در این کشور، پژوهش می‌کنند.

اسوشیستد پرس در گزارشی می‌نویسد که این دانشمندان می‌خواهند بدانند که شکسته‌شدن این یخچال‌ها طبیعی است یا ازبهر تغییرات اقلیمی رُخ داده‌اند.
 
این پژوهش بخشی‌از برنامۀ سالانۀ اکادمی علوم چین است که برای حفظ «ایکو سیستم» در بخش منبع دریای «یانگ تسه» در تبت انجام می‌شود.
 
به‌گفتۀ ای‌ایکسایبو، ناظر ارشد ایستگاه نظارت تنگلا این اکادمی، یخی‌که توسط دانشمندان در یخچال‌های اطراف قله گیلادیندونگ، بلندترین توده در کوه‌های تنگلا شناخته شده‌است، می‌تواند پیش‌بینی کند که فصل گرمسیری یخ‌زده پیش‌از آن معمولی است.
 
او گفت: «این فقط اواخر اپریل است و ما گواه افتادن یخ استیم. به‌نظر می‌رسد در سال‌های گرم‌تر یا در فصل گرم‌شدن، در اپریل، در سال‌های آتی رُخ می‌دهد، آیا این به آن معنا است که فصل گرم‌شدن پیش‌از می‌آید؟ این نشان می‌دهد که یخچال‌ها با تغییرات آب و هوا بسیار حساس استند و این حساسیت را می‌توان به‌عنوان یک آمپلیف برای سیستم آب و هوای مورد توجه قرار داد، ازاین‌رو ما اهمیت زیادی برای تغییرات یخچال‌های طبیعی می‌دهیم.»
 
او افزود که تحقیق و بررسی یخچال‌های منطقه برای حفاظت از محیط زیست در تمام ناحیۀ منبع رودخانه یانگ تسه حیاتی است.
 
او گفت: «در واقع، تغییرات یخچال‌های طبیعی نشان‌دهنده تغییرات در آب و هوا در کل منطقه منبع یانگ تسه است. حفاظت از این منطقه، همان‌گونه‌که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم، بسته‌گی به این داده‌های اساسی دارد.»
 
با این حال، این پژوهش تا به‌دست‌آمدن نتیجۀ نهایی ادامه می‌یابد.

هم‌رسانی کنید