تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
دانش و فناوری

ناسا: کمبود آب شیرین در جهان جدی است

ناسا در گزارشی‌که گفته‌است که برای نخستین‌بار بربنیاد اطلاعات ماهواره‌های گرانشی در یک دوره ۱۴ساله دربارۀ کاهش جدی منابع آب شیرین جهان، هشدار داده‌است.

در این گزارش، محل دقیق مناطقی از جهان که اوضاع آب شیرین به‌خاطر برداشت بی‌رویه به‌خطر افتاده‌است، مشخص شده‌است.

کاهش منابع آب شیرین در مناطقی مانند شمال و شرق هند، شمال‌شرقی چین، کالیفرنیا، جنوب روسیه، آسترالیا و خاورمیانه عمدتأ به برداشت آب‌های زیرزمینی و نحوۀ کشت آبی مرتبط است.

ماهواره‌های گرانشی عکس نمی‌گیرند، بلکه آن‌ها تغییرات جاذبۀ گرانشی زمین را اندازه می‌گیرند که ممکن است تحت‌تأثیر وجود آب قرار گیرند.

این اطلاعات نشان می‌دهند که در ۱۴منطقۀ کاهش منابع آب به‌خاطر فعالیت و استفاده نادرست انسانی بوده و در هشت مورد، این تغییرات به‌خاطر دلایل آب و هوایی بوده‌است.

دانش و فناوری

ناسا: کمبود آب شیرین در جهان جدی است

سازمان ناسا، کم‌بود آب شیرین در جهان را، یکی‌از مهم‌ترین چالش‌های قرن حاضر دانسته و هشدار داده‌اند مناطق خشک جهان با خطر خشکی حتا بیشتری مواجه استند.

Thumbnail

ناسا در گزارشی‌که گفته‌است که برای نخستین‌بار بربنیاد اطلاعات ماهواره‌های گرانشی در یک دوره ۱۴ساله دربارۀ کاهش جدی منابع آب شیرین جهان، هشدار داده‌است.

در این گزارش، محل دقیق مناطقی از جهان که اوضاع آب شیرین به‌خاطر برداشت بی‌رویه به‌خطر افتاده‌است، مشخص شده‌است.

کاهش منابع آب شیرین در مناطقی مانند شمال و شرق هند، شمال‌شرقی چین، کالیفرنیا، جنوب روسیه، آسترالیا و خاورمیانه عمدتأ به برداشت آب‌های زیرزمینی و نحوۀ کشت آبی مرتبط است.

ماهواره‌های گرانشی عکس نمی‌گیرند، بلکه آن‌ها تغییرات جاذبۀ گرانشی زمین را اندازه می‌گیرند که ممکن است تحت‌تأثیر وجود آب قرار گیرند.

این اطلاعات نشان می‌دهند که در ۱۴منطقۀ کاهش منابع آب به‌خاطر فعالیت و استفاده نادرست انسانی بوده و در هشت مورد، این تغییرات به‌خاطر دلایل آب و هوایی بوده‌است.

هم‌رسانی کنید