تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

برگزاری لیگ‌برتر فتبال کشور به تعویق افتاد

مسؤولان برگزاری لیگ‌برتر و فدراسیون فتبال کشور می‌گویند که بدلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانند بازی‌های امسال این لیگ را در وقت معیین آن برگزار کنند.

در یک خبرنامه‌یی‌که از سوی این نهادها به رسانه‌ها فرستاده شده، آمده است که بازی‌های لیگ‌برتر قرار است در سال آینده برگزار شوند.

لیگ‌برتر فتبال افغانستان با شعار «یک ملت – یک صدا» به هدف رشد همیشگی فوتبال شش سال پیش ایجاد شد. این نخستین لیگ مسلکی در تمام کشور است که سالانه برای ۲۰۰ بازیکن زمینۀ رقابت‌های سالم را فراهم می‌کند. در شش سال گذشته، بازی‌های لیگ‌برتر با کمک مالی سکتور خصوصی و همکاری جامعۀ جهانی برگزار شدند.

بربیناد گفته‌های فدراسیون فتبال کشور، این لیگ سالانه برای شش ماه در دو مرحله برگزار می‌گردد. در مرحلۀ نخست، هشت تورنمنت محلی در هشت حوزۀ کشور برگزار می‌گردد و سپس بازیکنان منتخب تیم‌های هشت‌گانۀ این لیگ، هژده مسابقه را در کابل انجام می‌دهند

ورزش

برگزاری لیگ‌برتر فتبال کشور به تعویق افتاد

مسؤولان برگزاری لیگ‌برتر و فدراسیون فتبال کشور می‌گویند که آنان به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانند بازی‌های امسال این لیگ را راه اندازی کنند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان برگزاری لیگ‌برتر و فدراسیون فتبال کشور می‌گویند که بدلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانند بازی‌های امسال این لیگ را در وقت معیین آن برگزار کنند.

در یک خبرنامه‌یی‌که از سوی این نهادها به رسانه‌ها فرستاده شده، آمده است که بازی‌های لیگ‌برتر قرار است در سال آینده برگزار شوند.

لیگ‌برتر فتبال افغانستان با شعار «یک ملت – یک صدا» به هدف رشد همیشگی فوتبال شش سال پیش ایجاد شد. این نخستین لیگ مسلکی در تمام کشور است که سالانه برای ۲۰۰ بازیکن زمینۀ رقابت‌های سالم را فراهم می‌کند. در شش سال گذشته، بازی‌های لیگ‌برتر با کمک مالی سکتور خصوصی و همکاری جامعۀ جهانی برگزار شدند.

بربیناد گفته‌های فدراسیون فتبال کشور، این لیگ سالانه برای شش ماه در دو مرحله برگزار می‌گردد. در مرحلۀ نخست، هشت تورنمنت محلی در هشت حوزۀ کشور برگزار می‌گردد و سپس بازیکنان منتخب تیم‌های هشت‌گانۀ این لیگ، هژده مسابقه را در کابل انجام می‌دهند

هم‌رسانی کنید