تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

جام جهانی کرکت در ولایت بامیان به نمایش گذاشته شد

جام رقابت‌های ۵۰ آورۀ جهانی ۲۰۱۹ کرکت که روز گذشته به افغانستان آروده شد، بامداد پنج‌شنبه به ولایت بامیان انتقال و در این ولایت به نمایش گذاشته شد.

باشنده‌گان این ولایت، به گونۀ ویژه و با رقص، پای کوبی و انجام بازی‌های محلی از آوردن این جام استقبال کردند.

این جام، پس از کابل به ولایت بامیان انتقال داده شد و قرار است به ولایت کندهار نیز برده شود.

کرکت بورد افغانستان، هدف از انتقال این جام را به بامیان، تشویق مردم به ورزش به ویژه به ورزش کرکت عنوان می‌کند و می‌گوید امیدار است یک روز باشنده‌گان بامیان بتواند به تیم های ملی کرکت کشور راه یابد.

طاهر زهیر، والی بامیان از بودر کرکت کشور افغانستان خواست تا یک میدان معیاری کرکت در ولایت بامیان بسازد تا این ولایت بتواند رقابت‌های بزرگ را میزبانی کند.

رقابت‌های جام جهانی سال ۲۰۱۹میلادی در انگلستان و ویلز با شرکت ده کشور برگزار می‌شوند که افغانستان نخستین بازی خود را در این رقابت‌ها با استرالیا انجام خواهد داد.

ورزش

جام جهانی کرکت در ولایت بامیان به نمایش گذاشته شد

رقابت‌های جام جهانی سال ۲۰۱۹میلادی در انگلستان و ویلز با شرکت ده کشور برگزار می‌شوند که افغانستان نخستین بازی خود را در این رقابت‌ها با استرالیا انجام خواهد داد.

تصویر بندانگشتی

جام رقابت‌های ۵۰ آورۀ جهانی ۲۰۱۹ کرکت که روز گذشته به افغانستان آروده شد، بامداد پنج‌شنبه به ولایت بامیان انتقال و در این ولایت به نمایش گذاشته شد.

باشنده‌گان این ولایت، به گونۀ ویژه و با رقص، پای کوبی و انجام بازی‌های محلی از آوردن این جام استقبال کردند.

این جام، پس از کابل به ولایت بامیان انتقال داده شد و قرار است به ولایت کندهار نیز برده شود.

کرکت بورد افغانستان، هدف از انتقال این جام را به بامیان، تشویق مردم به ورزش به ویژه به ورزش کرکت عنوان می‌کند و می‌گوید امیدار است یک روز باشنده‌گان بامیان بتواند به تیم های ملی کرکت کشور راه یابد.

طاهر زهیر، والی بامیان از بودر کرکت کشور افغانستان خواست تا یک میدان معیاری کرکت در ولایت بامیان بسازد تا این ولایت بتواند رقابت‌های بزرگ را میزبانی کند.

رقابت‌های جام جهانی سال ۲۰۱۹میلادی در انگلستان و ویلز با شرکت ده کشور برگزار می‌شوند که افغانستان نخستین بازی خود را در این رقابت‌ها با استرالیا انجام خواهد داد.

هم‌رسانی کنید