تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

رقابت‌‌های لیگ‌برتر کرکت کشور تا یک ماه دیگر آغاز می‌شوند

قرار است نخستین دور رقابت‌های لیگ‌برتر کرکت کشور به تاریخ پنجم ماه آیندۀ میلادی در امارات متحدۀ عرب برگزار شود.

رییس بورد کرکت کشور، می‌گوید که در این رقابت‌ها نزدیک به ۶۰ بازیکن افغان و چهل بازیکن خارجی در ترکیب پنج تیم  - بلخ، ننگرهار، کابل، کندهار و پکتیا – حضور خواهند داشت.

عاطف مشعل، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت: «قیمت بازیکنان کته‌گوری پلاتینوم صدهزار دالر، طلایی پنجاه هزار دالر، نقره‌یی سی هزار دالرای، سی سی اسشیت پانزده هزار دالرو قمیت بازیکنان ایمرجنگ نیز پانزده هزار دالر است؛ تمامی بازیکنان که در این کتگوری‌ها به امتیاز فروخته می‌شود قیمت آن ثابت است.»

اما هیچ یک از تیم‌های لیگ‌برتر کشور از سوی بازرگانان افغان خریداری نشده است. مشعل می‌گوید که از این لیگ، هر بازیکن به گونۀ اوسط ۲۵هزاردالر درآمد خواهد داشت و بورد کرکت کشور همه ساله شش صد هزار دالر از این درک درآمد دارد.

این لیگ، برای هفده روز در ورزشگاه شارجۀ امارات متحده عرب برگزار خواهد شد و تیم های حاضر در این لیگ، ۲۳دیدار را در برابر هم انجام خواهند داد.

این در حالی است که بازیکنان تیم ملی کرکت کشور، به منظور شرکت در رقابت‌های جام آسیا به امارات متحده عرب رفته اند و قرار است به روز شانزدهم سپتمبر، در نخستین دیدار شان در برابر بنگله دیش بروند.

ورزش

رقابت‌‌های لیگ‌برتر کرکت کشور تا یک ماه دیگر آغاز می‌شوند

این لیگ، برای هفده روز در ورزشگاه شارجۀ امارات متحده عرب برگزار خواهد شد و تیم های حاضر در این لیگ، ۲۳دیدار را در برابر هم انجام خواهند داد.

تصویر بندانگشتی

قرار است نخستین دور رقابت‌های لیگ‌برتر کرکت کشور به تاریخ پنجم ماه آیندۀ میلادی در امارات متحدۀ عرب برگزار شود.

رییس بورد کرکت کشور، می‌گوید که در این رقابت‌ها نزدیک به ۶۰ بازیکن افغان و چهل بازیکن خارجی در ترکیب پنج تیم  - بلخ، ننگرهار، کابل، کندهار و پکتیا – حضور خواهند داشت.

عاطف مشعل، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت: «قیمت بازیکنان کته‌گوری پلاتینوم صدهزار دالر، طلایی پنجاه هزار دالر، نقره‌یی سی هزار دالرای، سی سی اسشیت پانزده هزار دالرو قمیت بازیکنان ایمرجنگ نیز پانزده هزار دالر است؛ تمامی بازیکنان که در این کتگوری‌ها به امتیاز فروخته می‌شود قیمت آن ثابت است.»

اما هیچ یک از تیم‌های لیگ‌برتر کشور از سوی بازرگانان افغان خریداری نشده است. مشعل می‌گوید که از این لیگ، هر بازیکن به گونۀ اوسط ۲۵هزاردالر درآمد خواهد داشت و بورد کرکت کشور همه ساله شش صد هزار دالر از این درک درآمد دارد.

این لیگ، برای هفده روز در ورزشگاه شارجۀ امارات متحده عرب برگزار خواهد شد و تیم های حاضر در این لیگ، ۲۳دیدار را در برابر هم انجام خواهند داد.

این در حالی است که بازیکنان تیم ملی کرکت کشور، به منظور شرکت در رقابت‌های جام آسیا به امارات متحده عرب رفته اند و قرار است به روز شانزدهم سپتمبر، در نخستین دیدار شان در برابر بنگله دیش بروند.

هم‌رسانی کنید