تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

شکست سنگین تیم کرکت ایرلند در برابر افغانستان

ملی‌پوشان کرکت کشور در نخستین دیدار یک‌روزۀ شان در برابر ایرلند توانستند با تفاوت ۱۳۸دوش این تیم را، شکست بدهند.

ببرهای آبی کشور در نخستین دیدار یک روزه توانستند با ازدست‌دادن ۸بازیکن ۲۳۸دوش را انجام دهند که در مقابل، ایرلندی‌ها نتوانستند هدف داده‌شده را برآورده سازند و با ازدست‌دادن تمامی بازیکنان‌شان توانستند ۱۰۰دوش را انجام دهد و بازی را با تفاوت ۱۳۸دوش به بازیکنان کرکت کشور واگذار کنند.
 
در پایان این دیدار مجیب زدران، بازیکن شانزده‌سالۀ تیم ملی کرکت کشورمان، با درخشش در بخشی توپ‌اندازی ازسوی کادری فنی برگزاری این رقابت‌ها، لقب بهترین بازیکن میدان را به‌دست آورد.
 
قرار است بازیکنان کرکت کشور فردا در دومین دیدار خود در این رقابت‌ها، مقابل ایرلند پا به میدان بگذارد.

ورزش

شکست سنگین تیم کرکت ایرلند در برابر افغانستان

ملی‌پوشان کرکت کشور در نخستین دیدار یک‌روزۀ شان در برابر ایرلند توانستند با تفاوت ۱۳۸دوش این تیم را، شکست بدهند.

تصویر بندانگشتی

ببرهای آبی کشور در نخستین دیدار یک روزه توانستند با ازدست‌دادن ۸بازیکن ۲۳۸دوش را انجام دهند که در مقابل، ایرلندی‌ها نتوانستند هدف داده‌شده را برآورده سازند و با ازدست‌دادن تمامی بازیکنان‌شان توانستند ۱۰۰دوش را انجام دهد و بازی را با تفاوت ۱۳۸دوش به بازیکنان کرکت کشور واگذار کنند.
 
در پایان این دیدار مجیب زدران، بازیکن شانزده‌سالۀ تیم ملی کرکت کشورمان، با درخشش در بخشی توپ‌اندازی ازسوی کادری فنی برگزاری این رقابت‌ها، لقب بهترین بازیکن میدان را به‌دست آورد.
 
قرار است بازیکنان کرکت کشور فردا در دومین دیدار خود در این رقابت‌ها، مقابل ایرلند پا به میدان بگذارد.

هم‌رسانی کنید