تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

عزیزالله فضلی به حیث رییس تازه بورد کرکت گماشته شد

رییس جمهور اشرف غنی در حکمی عزیز الله فضلی را به حیث عضو و رییس عمومی بورد کرکت کشور گماشته است.

عزیزالله فضلی پیش از این در بخش‌های گونه‌گون بورد کرکت افغانستان کار کرده است.

قرار است آقای فضلی پس از چاشت امروز چهارشنبه در نشست خبری رسمن به عنوان رییس بورد کرکت کشور معرفی شود.

پیش از این شکر الله عاطف مشعل ریاست عمومی بورد کرکت کشور را بر عهده داشت. 

آقای مشعل دو سال پیش به حیث رییس عمومی بورد کرکت کشور از سوی رییس جمهور غنی برگزیده شد.

ورزش

عزیزالله فضلی به حیث رییس تازه بورد کرکت گماشته شد

عزیزالله فضلی پیش از این در بخش‌های گونه‌گون بورد کرکت افغانستان کار کرده است.

Thumbnail

رییس جمهور اشرف غنی در حکمی عزیز الله فضلی را به حیث عضو و رییس عمومی بورد کرکت کشور گماشته است.

عزیزالله فضلی پیش از این در بخش‌های گونه‌گون بورد کرکت افغانستان کار کرده است.

قرار است آقای فضلی پس از چاشت امروز چهارشنبه در نشست خبری رسمن به عنوان رییس بورد کرکت کشور معرفی شود.

پیش از این شکر الله عاطف مشعل ریاست عمومی بورد کرکت کشور را بر عهده داشت. 

آقای مشعل دو سال پیش به حیث رییس عمومی بورد کرکت کشور از سوی رییس جمهور غنی برگزیده شد.

هم‌رسانی کنید