تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

نام‌های ۷ داور افغانستان در فهرست داوران بین‌المللی ۲۰۱۹ فیفا

فدراسیون جهانی فتبال (فیفا) فهرست نام‌های داوران بین‌المللی فدراسیون‌های عضو فیفا را در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد.

نام‌های هفت داور بین‌الملی فتبال، فتسال و فتبال ساحلی افغانستان مشمول دو بانو در این فهرست قرار دارند.

فدراسیون فتبال افغانستان می‌گوید که نام‌های حلیم آقا شیرزاد، یاسمین حیدری داوران فتبال، محمد شریف سروری، فرشته شیخیمری و ننگیالی سادات، کمک داوران فتبال، محمد تمیم حسینی، داور فتسال و زین‌الدین شریفی، داور فتبال ساحلی در این فهرست استند.

ورزش

نام‌های ۷ داور افغانستان در فهرست داوران بین‌المللی ۲۰۱۹ فیفا

نام‌های حلیم آقا شیرزاد، یاسمین حیدری داوران فتبال، محمد شریف سروری، فرشته شیخیمری و ننگیالی سادات، کمک داوران فتبال، محمد تمیم حسینی، داور فتسال و زین‌الدین شریفی، داور فتبال ساحلی در این فهرست استند.

تصویر بندانگشتی

فدراسیون جهانی فتبال (فیفا) فهرست نام‌های داوران بین‌المللی فدراسیون‌های عضو فیفا را در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد.

نام‌های هفت داور بین‌الملی فتبال، فتسال و فتبال ساحلی افغانستان مشمول دو بانو در این فهرست قرار دارند.

فدراسیون فتبال افغانستان می‌گوید که نام‌های حلیم آقا شیرزاد، یاسمین حیدری داوران فتبال، محمد شریف سروری، فرشته شیخیمری و ننگیالی سادات، کمک داوران فتبال، محمد تمیم حسینی، داور فتسال و زین‌الدین شریفی، داور فتبال ساحلی در این فهرست استند.

هم‌رسانی کنید