تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

نخستین اکادمی سربستۀ کرکت در کابل گشایش یافت

بازی‌کنان کرکت می‌گویند گشایش این اکادمی فرصت خوبی برای پیشرف این ورزش در کشور است و آنان از این دقدام خورسند اند.

نخستین اکادمی سربسته کرکت از سوی مسؤولان بورد کرکت کشور در ورزشگاه کرکت ابدالی در شهر کابل گشایش یافت.

این اکادمی چهار زمین بازی دارد و در یک زمان نزدیک به ۶۰ ورزشکار می‌توانند در آن تمرین کنند.
  
نظیم عبدالرحیمزی، مربی کرکت، گفت: «ما کوشش می‌کنیم که در این‌جا جوانان را با تکنالوژی جدید آشنا سازیم و ما کوشش می‌کنیم در این جا به بازیکنان نو مهارت‌های تازه را اموزش دهیم.»

عبدالعزيز گرديوال، باشنده محل، گفت: «این که جوانان این جا میاید و کرکت بازی می‌کنند از کارهای ناپسند دوری می‌ورزند این یک کار خوب است و ما از این کار قدرانی می‌کنیم.» 
 
جوانانی که در این اکادمی تمرین می‌کنند از این اقدام استقبال کردند. 

عزت الله، بازیکن، گفت: «ما به جاهای دیگر هم رفتیم اما در این جا برای ما تمامی سهولت آموزش کرکت آماده شده است و خرسندیم که در اینجا برای ما زمینه کرکت فراهم شده است.» 

سخی‌داد، بازیکن کرکت، گفت: «ما زمانی که در پاکستان کرکت بازی می‌کردیم آرزو داشتیم برای ما در کشور خود این زمینه برابر شود که امروز ما خوشبختانه به این آروزی ما رسیدم.»

ورزش

نخستین اکادمی سربستۀ کرکت در کابل گشایش یافت

بازی‌کنان کرکت می‌گویند گشایش این اکادمی فرصت خوبی برای پیشرف این ورزش در کشور است و آنان از این دقدام خورسند اند.

Thumbnail

نخستین اکادمی سربسته کرکت از سوی مسؤولان بورد کرکت کشور در ورزشگاه کرکت ابدالی در شهر کابل گشایش یافت.

این اکادمی چهار زمین بازی دارد و در یک زمان نزدیک به ۶۰ ورزشکار می‌توانند در آن تمرین کنند.
  
نظیم عبدالرحیمزی، مربی کرکت، گفت: «ما کوشش می‌کنیم که در این‌جا جوانان را با تکنالوژی جدید آشنا سازیم و ما کوشش می‌کنیم در این جا به بازیکنان نو مهارت‌های تازه را اموزش دهیم.»

عبدالعزيز گرديوال، باشنده محل، گفت: «این که جوانان این جا میاید و کرکت بازی می‌کنند از کارهای ناپسند دوری می‌ورزند این یک کار خوب است و ما از این کار قدرانی می‌کنیم.» 
 
جوانانی که در این اکادمی تمرین می‌کنند از این اقدام استقبال کردند. 

عزت الله، بازیکن، گفت: «ما به جاهای دیگر هم رفتیم اما در این جا برای ما تمامی سهولت آموزش کرکت آماده شده است و خرسندیم که در اینجا برای ما زمینه کرکت فراهم شده است.» 

سخی‌داد، بازیکن کرکت، گفت: «ما زمانی که در پاکستان کرکت بازی می‌کردیم آرزو داشتیم برای ما در کشور خود این زمینه برابر شود که امروز ما خوشبختانه به این آروزی ما رسیدم.»

هم‌رسانی کنید