تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

پیروزشدن تیم ملی کرکت زیر ۱۹سال کشور در برابر تیم زیلاند جدید

ملی‌پوشان زیر ۱۹سال کرکت کشور پس از رسیدن به زیلاند جدید، در نخستین دیدار تمریناتی‌شان توانستند با تفاوت ۱۹دوش تیم «سنترال دیستریکس» را شکست بدهد.

در این دیدار تمریناتی، نخست بازی را در بخشی توپ‌زنی ملی‌پوشان کرکت کشور آغاز کردند و توانستند در ۵۰ آور بازی با ازدست‌دادنی تمامی بازیکنان‌شان ۲۴۲دوش را انجام دهند.

در بخشی توپ‌زنی برای تیم ملی زیر ۱۹سال کرکت کشور، رحمان‌الله گربز خوب درخشید و توانست ۱۲۷دوش را به‌سود تیم خود انجام دهد که در مقابل، در بخشی توپ‌اندازی برای تیم «سنـترال دیستریکس» جی فیلد، خوب درخشید و توانست ۲بازیکن حریف را با کمترین دوش از میدان بازی بیرون کند.
 
درمقابل بازیکنان تیم «سنترال دستریکس» بازی را در بخشی توپ‌زنی خوب آغاز نکردند و نتوانستند هدف داده‌شدۀ تیم ملی زیر ۱۹سال کرکت کشور را برآورده سازند و بازی را با تفاوت ۱۹دوش به ملی‌پوشان کرکت کشور واگذار کردند.
 
از سوی دیگر، بازیکنان تیم «سنترال دیستریکس» در ۵۰ آور بازی با ازدست‌دادن ۹بازیکن توانستند ۲۲۳دوش را انجام دهند که در بخشی توپ‌زنی برای تیم «سنترال دیستریکس» بیل ویگینس، خوب درخشید و توانست ۶۰دوش را به‌سود تیم خود انجام دهد که در مقابل، در بخشی توپ‌اندازی برای تیم ملی زیر ۱۹سال کرکت کشورمان، وقارالله خوب درخشید و توانست ۴بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.
 
در پایان این دیدار، رحمان‌الله گربز، از تیم ملی زیر ۱۹ساله‎گان کرکت کشور با درخشش در بخشی توپ‌زنی ازسوی کادری فنی برگزاری این رقابت‌ها، لقب بهترین بازیکن میدان را به‌دست آورد.
 
این درحالی‌ست که ملی‌پوشان کشور در نخستین دیدار جام جهانی زیر ۱۹ساله‌گان به تاریخ ۱۴ ماه جنوری سال ۲۰۱۸ میلادی، در برابر پاکستان بخت‌آزمایی خواهند کرد.

ورزش

پیروزشدن تیم ملی کرکت زیر ۱۹سال کشور در برابر تیم زیلاند جدید

ملی‌پوشان زیر ۱۹سال کرکت کشور پس از رسیدن به زیلاند جدید، در نخستین دیدار تمریناتی‌شان توانستند با تفاوت ۱۹دوش تیم «سنترال دیستریکس» را شکست بدهد.

Thumbnail

در این دیدار تمریناتی، نخست بازی را در بخشی توپ‌زنی ملی‌پوشان کرکت کشور آغاز کردند و توانستند در ۵۰ آور بازی با ازدست‌دادنی تمامی بازیکنان‌شان ۲۴۲دوش را انجام دهند.

در بخشی توپ‌زنی برای تیم ملی زیر ۱۹سال کرکت کشور، رحمان‌الله گربز خوب درخشید و توانست ۱۲۷دوش را به‌سود تیم خود انجام دهد که در مقابل، در بخشی توپ‌اندازی برای تیم «سنـترال دیستریکس» جی فیلد، خوب درخشید و توانست ۲بازیکن حریف را با کمترین دوش از میدان بازی بیرون کند.
 
درمقابل بازیکنان تیم «سنترال دستریکس» بازی را در بخشی توپ‌زنی خوب آغاز نکردند و نتوانستند هدف داده‌شدۀ تیم ملی زیر ۱۹سال کرکت کشور را برآورده سازند و بازی را با تفاوت ۱۹دوش به ملی‌پوشان کرکت کشور واگذار کردند.
 
از سوی دیگر، بازیکنان تیم «سنترال دیستریکس» در ۵۰ آور بازی با ازدست‌دادن ۹بازیکن توانستند ۲۲۳دوش را انجام دهند که در بخشی توپ‌زنی برای تیم «سنترال دیستریکس» بیل ویگینس، خوب درخشید و توانست ۶۰دوش را به‌سود تیم خود انجام دهد که در مقابل، در بخشی توپ‌اندازی برای تیم ملی زیر ۱۹سال کرکت کشورمان، وقارالله خوب درخشید و توانست ۴بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.
 
در پایان این دیدار، رحمان‌الله گربز، از تیم ملی زیر ۱۹ساله‎گان کرکت کشور با درخشش در بخشی توپ‌زنی ازسوی کادری فنی برگزاری این رقابت‌ها، لقب بهترین بازیکن میدان را به‌دست آورد.
 
این درحالی‌ست که ملی‌پوشان کشور در نخستین دیدار جام جهانی زیر ۱۹ساله‌گان به تاریخ ۱۴ ماه جنوری سال ۲۰۱۸ میلادی، در برابر پاکستان بخت‌آزمایی خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید