تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تاکنی: ادامه تظاهرات در شمال و تأثیر آن بر انتخابات

هواداران جنبش‌ ملی، روز شنبه (۲۳سرطان) در دوازدهمین روز تظاهرات‌شان دروازۀ دفتر کمیسیون انتخابات در سمنگان را بستند.

همزمان با این، معترضان خشمگین، شاهراه کابل - سمنگان را نیز برای سه ساعت بستند.

در این برنامه، گرداننده فواد اکبرزی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

محمد نسیم رحمانی، معاون حزب جنبش در فاریاب

میرزامحمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات

امام محمد وریماچ، رییس پیشین دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات

تودی خبری

تاکنی: ادامه تظاهرات در شمال و تأثیر آن بر انتخابات

هواداران جنبش‌ ملی، روز شنبه (۲۳سرطان) در دوازدهمین روز تظاهرات‌شان دروازۀ دفتر کمیسیون انتخابات در سمنگان را بستند.

همزمان با این، معترضان خشمگین، شاهراه کابل - سمنگان را نیز برای سه ساعت بستند.

در این برنامه، گرداننده فواد اکبرزی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

محمد نسیم رحمانی، معاون حزب جنبش در فاریاب

میرزامحمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات

امام محمد وریماچ، رییس پیشین دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews