تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تاکنی: ادامۀ اعتراض‌های نامزدان حذف شدۀ انتخابات

شش نامزدی‌که نام‌های شان از فهرست نام‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی حذف شده اند، در اعتراض به این روز (دوشنبه، ۲۲ اسد) دروازۀ کمیسیون مستقل انتخابات را بستند و مانع ورود کارمندان این کمیسیون به دفترهای شان شدند.

این اعتراض کننده‌گان با برپایی چادر تحصن در برابر کمیسیون انتخابات، حذف شدن نام‌های شان را از سوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌‌های انتخاباتی یک اقدام سیاسی می‌دانند و شماری از آنان می‌گویند که برای آنان فرصت استیناف خواهی نیز داده نشده است.

 

 

تودی خبری

تاکنی: ادامۀ اعتراض‌های نامزدان حذف شدۀ انتخابات

شش نامزدی‌که نام‌های شان از فهرست نام‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی حذف شده اند، در اعتراض به این روز (دوشنبه، ۲۲ اسد) دروازۀ کمیسیون مستقل انتخابات را بستند و مانع ورود کارمندان این کمیسیون به دفترهای شان شدند.

این اعتراض کننده‌گان با برپایی چادر تحصن در برابر کمیسیون انتخابات، حذف شدن نام‌های شان را از سوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌‌های انتخاباتی یک اقدام سیاسی می‌دانند و شماری از آنان می‌گویند که برای آنان فرصت استیناف خواهی نیز داده نشده است.

 

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews