تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تاکنی: بررسی اعتراض نامزدان حذف شدۀ انتخابات

در این برنامه، گرداننده نعمت روان در بارۀ ادامه اعتراض‌های نامزدان حذف شده از فهرست نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان.

با این مهمانان بحث کرده است.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

سید حبیب هاشمی، حقوق دان

حبیب شینواری، عضو نهاد ناظر به انتخابات

تودی خبری

تاکنی: بررسی اعتراض نامزدان حذف شدۀ انتخابات

در این برنامه، گرداننده نعمت روان در بارۀ ادامه اعتراض‌های نامزدان حذف شده از فهرست نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان.

با این مهمانان بحث کرده است.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

سید حبیب هاشمی، حقوق دان

حبیب شینواری، عضو نهاد ناظر به انتخابات

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews