تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تاکنی: ثبت بیش از ۶۰۰ شکایت از سوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که  شش صد شکایت در بارۀ نامزدان انتخابات مجلس نماینده گان، به این نهاد رسیده است. دبیر این کمیسیون می‌گوید نام‌های شماری از کسانی که با گروه های مسلح غیر قانونی وابسته بودند  و یا در حال حاضر  به این گروه ها وابسته استند، نیز در میان این شکایت‌ها استند و یک کمیسیون ویژه این شکایت ها را بررسی می‌کند.

گرداننده: نعمت روان

مهمان های برنامه

داکتر زلمی زابلی، عضو مجلس سنا                          
               
شیرین خان خبیبی، سخنګوی انجمن حقوق دانان 

فضل الرحمن اوریا، آگاه سیاسی 

 

تودی خبری

تاکنی: ثبت بیش از ۶۰۰ شکایت از سوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که  شش صد شکایت در بارۀ نامزدان انتخابات مجلس نماینده گان، به این نهاد رسیده است. دبیر این کمیسیون می‌گوید نام‌های شماری از کسانی که با گروه های مسلح غیر قانونی وابسته بودند  و یا در حال حاضر  به این گروه ها وابسته استند، نیز در میان این شکایت‌ها استند و یک کمیسیون ویژه این شکایت ها را بررسی می‌کند.

گرداننده: نعمت روان

مهمان های برنامه

داکتر زلمی زابلی، عضو مجلس سنا                          
               
شیرین خان خبیبی، سخنګوی انجمن حقوق دانان 

فضل الرحمن اوریا، آگاه سیاسی 

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews