تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تاکنی: حکومت عملی سازی طرح احزاب را به ادارۀ احصاییه سپرده است

حکومت، عملی ساختن طرح احزاب سیاسی را ازبهر کارگیری از فن‌آوری در روند رأی دهی انتخابات، به ادارۀ مرکزی احصاییه سپرده است.

قرار است ادارۀ مرکزی احصاییه با یک شرکت آلمانی (درمالوگ) در بارۀ فراهم سازی تجهیزات و امکانات برای این کار، قرار داد ببندد.

در این برنامه گرداننده فواد اکبرزی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

محمد نبی مصداق، مشاور رییس جمهور

محمد جان رسولیار، آگاه امور سیاسی

نادر افغان، عضو شورای اجراییه حزب اسلامی

تودی خبری

تاکنی: حکومت عملی سازی طرح احزاب را به ادارۀ احصاییه سپرده است

حکومت، عملی ساختن طرح احزاب سیاسی را ازبهر کارگیری از فن‌آوری در روند رأی دهی انتخابات، به ادارۀ مرکزی احصاییه سپرده است.

قرار است ادارۀ مرکزی احصاییه با یک شرکت آلمانی (درمالوگ) در بارۀ فراهم سازی تجهیزات و امکانات برای این کار، قرار داد ببندد.

در این برنامه گرداننده فواد اکبرزی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

محمد نبی مصداق، مشاور رییس جمهور

محمد جان رسولیار، آگاه امور سیاسی

نادر افغان، عضو شورای اجراییه حزب اسلامی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews