تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تاکنی: واکنش کمیسیون انتخابات به شناس‌‌نامه‌های برچسب‌دار جعلی

یک روز پس از آن‌که ایتلاف بزرگ افغانستان، هزاران نسخه شناس‌نامۀ ستیکردار جعلی را در اختیار رسانه‌ها قرار داد، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این ایتلاف با همه‌گانی کردن این اسناد می‌خواهد اذهان عامه را مغشوش و انتخابات را سبوتاژ کند.

در این برنامه گرداننده فواد اکبرزی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

 میرزا محمد حق‌پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

حمدالله نازک، عضو ایتلاف بزرگ افغانستان

محمد شفیق همدرد، آگاه امور سیاسی

تودی خبری

تاکنی: واکنش کمیسیون انتخابات به شناس‌‌نامه‌های برچسب‌دار جعلی

یک روز پس از آن‌که ایتلاف بزرگ افغانستان، هزاران نسخه شناس‌نامۀ ستیکردار جعلی را در اختیار رسانه‌ها قرار داد، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این ایتلاف با همه‌گانی کردن این اسناد می‌خواهد اذهان عامه را مغشوش و انتخابات را سبوتاژ کند.

در این برنامه گرداننده فواد اکبرزی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

 میرزا محمد حق‌پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

حمدالله نازک، عضو ایتلاف بزرگ افغانستان

محمد شفیق همدرد، آگاه امور سیاسی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews