تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تاکنی: یک کمیسیون برای رسیده‌گی به خواست‌های احزاب ایجاد شد

یک عضو حزب اسلامی حکمتیار، می‌گوید که رییس‎جمهور غنی، کمیسیونی را به ریاست معاون دوم رییس‌جمهور برای رسیده‌گی به خواست‌های احزاب سیاسی ایجاد کرده است.

همایون جریر، می‌افزاید که برخی از نماینده‌گان احزاب سیاسی، دو روز پیش در این باره با آقای دانش گفت وگو داشته اند.

در این برنامه گرداننده نعمت روان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

نادر افغان، عضو حزب اسلامی

غفور احمد جاوید، آگاه امور سیاسی

مطیع الله ابراهیم زی، مشارو پیشین کمیسیون مستقل انتخابات

تودی خبری

تاکنی: یک کمیسیون برای رسیده‌گی به خواست‌های احزاب ایجاد شد

یک عضو حزب اسلامی حکمتیار، می‌گوید که رییس‎جمهور غنی، کمیسیونی را به ریاست معاون دوم رییس‌جمهور برای رسیده‌گی به خواست‌های احزاب سیاسی ایجاد کرده است.

همایون جریر، می‌افزاید که برخی از نماینده‌گان احزاب سیاسی، دو روز پیش در این باره با آقای دانش گفت وگو داشته اند.

در این برنامه گرداننده نعمت روان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

نادر افغان، عضو حزب اسلامی

غفور احمد جاوید، آگاه امور سیاسی

مطیع الله ابراهیم زی، مشارو پیشین کمیسیون مستقل انتخابات

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews