تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

آتش سوزی بخشی از بزرگترین نماد فرهنگی فرانسه را نابود ساخت

بخش هایی از کلیسای "نوتر دم"، دیشب به علت آتش سوزی ویران شدند؛ اما دو برج اصلی آن سالم مانده اند. 

در همین حال، میلیون ها تن از سراسر جهان، بیش از سه صد میلیون یورور را برای بازسازی این ساختمان هنری - باستانی تعهد کرده اند. 

این کلیسا هشت صد و پنجاه سال قدمت دارد و یکی از مهمترین بازمانده های باستانی- ملی فرانسه به شمار می رود. 

کلیسای مشهور "نوتر دم" در شهر پاریس، دیشب هنگامی که زیر بازسازی بود آتش گرفت و بخش هایی از آن به شمول سقف و طاق آن ویران شدند؛ اما نیروهای آتش نشانی توانستند که بسیاری از نقاشی ها و اثرهای باستانی دیگر را از داخل این کلیسا نجات دهند.  

آتش سوزی پس از پانزده ساعت خاموش ساخته شد. 

از دیشب، هزاران تن از باشنده گان اندوهناک پاریس و حومه آن به تماشای رویداد آمدند. 

گریگوری بلیکونتره، باشنده پاریس، گفت: «این بسیار درد آور است زیرا کلیسای " نوتردم" یکی از جاهای  تاریخی ماست این مکان تاریخی بیش از ده قرن قدمت دارد.»

اما برخی از سرمایه داران فرانسه یی و صدها میلیون تن دیگر از کشورهای گونه گون تعهد کرده اند که به بازسازی این بنای تاریخی کمک کنند.

بربنیاد گزارش ها، تا کنون بیش از سه صد و چهل میلیون دالر برای بازسازی این بنا تعهد شده است. 

ایمانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه ، گفت: «نوترم دم، تاریخ، ادبیات و تصور ما است. اینجا جایی است که ما تمامی لحظه های مهم، بحران ها، جنگ ها و آزادی مان را سپری کرده ایم. اینجا مرکز زنده گی ما است.»

ویران شدن این بنا، واکنش‌های بسیاری در جهان برانگیخت و رییسان جمهور ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپا از آن ابراز اندوه کرده اند.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان نیز می‌گوید که از آتش سوزی در این بنای تاریخی جهانی مانند زمانی که بت های بودا در بامیان ویران ساخته شدند، اندوهگین شده است.

جهان

آتش سوزی بخشی از بزرگترین نماد فرهنگی فرانسه را نابود ساخت

بربنیاد گزارش ها، تا کنون بیش از ۳۴۰ میلیون دالر برای بازسازی این بنا تعهد شده است. 

تصویر بندانگشتی

بخش هایی از کلیسای "نوتر دم"، دیشب به علت آتش سوزی ویران شدند؛ اما دو برج اصلی آن سالم مانده اند. 

در همین حال، میلیون ها تن از سراسر جهان، بیش از سه صد میلیون یورور را برای بازسازی این ساختمان هنری - باستانی تعهد کرده اند. 

این کلیسا هشت صد و پنجاه سال قدمت دارد و یکی از مهمترین بازمانده های باستانی- ملی فرانسه به شمار می رود. 

کلیسای مشهور "نوتر دم" در شهر پاریس، دیشب هنگامی که زیر بازسازی بود آتش گرفت و بخش هایی از آن به شمول سقف و طاق آن ویران شدند؛ اما نیروهای آتش نشانی توانستند که بسیاری از نقاشی ها و اثرهای باستانی دیگر را از داخل این کلیسا نجات دهند.  

آتش سوزی پس از پانزده ساعت خاموش ساخته شد. 

از دیشب، هزاران تن از باشنده گان اندوهناک پاریس و حومه آن به تماشای رویداد آمدند. 

گریگوری بلیکونتره، باشنده پاریس، گفت: «این بسیار درد آور است زیرا کلیسای " نوتردم" یکی از جاهای  تاریخی ماست این مکان تاریخی بیش از ده قرن قدمت دارد.»

اما برخی از سرمایه داران فرانسه یی و صدها میلیون تن دیگر از کشورهای گونه گون تعهد کرده اند که به بازسازی این بنای تاریخی کمک کنند.

بربنیاد گزارش ها، تا کنون بیش از سه صد و چهل میلیون دالر برای بازسازی این بنا تعهد شده است. 

ایمانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه ، گفت: «نوترم دم، تاریخ، ادبیات و تصور ما است. اینجا جایی است که ما تمامی لحظه های مهم، بحران ها، جنگ ها و آزادی مان را سپری کرده ایم. اینجا مرکز زنده گی ما است.»

ویران شدن این بنا، واکنش‌های بسیاری در جهان برانگیخت و رییسان جمهور ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپا از آن ابراز اندوه کرده اند.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان نیز می‌گوید که از آتش سوزی در این بنای تاریخی جهانی مانند زمانی که بت های بودا در بامیان ویران ساخته شدند، اندوهگین شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره