تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

امریکا سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد

ایالات متحدۀ امریکا، سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد.

این نخستین‌بار است که نیروهای نظامی رسمی یک کشور، تروریست شناخته می‌شوند.

ایران اما تاکنون در این باره واکنش نشان نداده‌است اما پیش از این گفته بود که اگر سپاه پاسداران از سوی امریکا یک گروه تروریستی شناخته شود، نیروهای ایرانی نیز سربازان امریکایی را در سراسر جهان به ویژه در خاور میانه، همچون اعضای داعش خواهند پنداشت

ایالات متحده امریکا، در سال ۲۰۰۷ میلادی هم شاخۀ قدس سپاه پاسداران ایران را به اتهام حمایت از هراس‌افگنی تحریم کرده بو

جهان

امریکا سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد

ایران پیش از این گفته بود اگر سپاه پاسداران از سوی امریکا یک گروه تروریستی شناخته شود، نیروهای ایرانی نیز سربازان امریکایی را همچون اعضای داعش خواهند پنداشت

تصویر بندانگشتی

ایالات متحدۀ امریکا، سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد.

این نخستین‌بار است که نیروهای نظامی رسمی یک کشور، تروریست شناخته می‌شوند.

ایران اما تاکنون در این باره واکنش نشان نداده‌است اما پیش از این گفته بود که اگر سپاه پاسداران از سوی امریکا یک گروه تروریستی شناخته شود، نیروهای ایرانی نیز سربازان امریکایی را در سراسر جهان به ویژه در خاور میانه، همچون اعضای داعش خواهند پنداشت

ایالات متحده امریکا، در سال ۲۰۰۷ میلادی هم شاخۀ قدس سپاه پاسداران ایران را به اتهام حمایت از هراس‌افگنی تحریم کرده بو

هم‌رسانی کنید