تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

جعبه سیاه هواپیما مسافری بری اندونیزیایی پیدا شد

گروه‌های جستجوگر در اندونیزیا می‌گویند که آنان یکی از جعبه‌های سیاه هواپیما مسافر بری را که دو روز پیش در آب‌های این کشور سقوط کرد، پیدا کرده‌اند.

هواپیمای مسافر بری بوینگ ۷۳۷ با یک ۱۸۹ سرنشین اش دٌو روز پیش در آب‌های اندونیزیا، سقوط کرد.

گروه‌های نجات می‌گویند که امیدوار استند، بتواند جعبه سیاه دیگر این هواپیما را نیز، پیدا کنند.

محمد سیوگی، مسؤول گروه جستجو دراین باره گفت: «صبح امروز غواصان ما به عمق دریا رفتند و جاهای را در زیر آب پیدا کرده‌اند که ما امید وار استیم جعبه سیاه دیگر را در آنجا، پیدا کنیم.»

از سوی دیگر، بسته‎گان سرنشینان این هواپیما در انتظار خبری از عزیزان شان استند.

نینگشو، خانم یکی از سرنشینان گفت: «ما امید وار استیم که حکومت هر چه زود تر قربانیان را پیدا کنند. اما من امید وار استم که شوهرم هنوز زنده باشد.  این آروزی من و خانواده‌ام است، او بسیار یک مردم نیرومند بود.»

در همین حال، مقام‌های پولیس این کشور می‌گویند که آنان از خانواده‌های قربانیان خواسته‌اند که سندهای را برای پولیس بسپارند که برای شناسای قربانیان، کمک کند.

سومیرات، سخنگوی پولیس این کشور گفت: «ما از بسته‌گان قربانیان خواسته‌ایم که شناسنامه و دیگر اسناد مربوط به سرنشینان را به شمول نسخه‌های پزشکی برای ما بیاروند تا برای شناسایی پیکرهای آنان، ما را کمک کند.»

هواپیمایی بوینگ ۷۳۷ شرکت هوانوردی "لاین" دو روز پیش سیزده دقیقه پس از پرواز اش، در آب‌های اندونیزیا سقوط کرد.

هرچند دو روز از عملیات جستجو می‌گزرد، اما تا کنون خبری از سرنشینان این هواپیما در دست نیست.

جهان

جعبه سیاه هواپیما مسافری بری اندونیزیایی پیدا شد

ده‌ها تن از بسته‌گان سرنشینان این هوا پیما از حکومت اندونیزیا می‌خواهند که هر چه زود تر پیکرهای بسته‌گان را پیدا کنند.

تصویر بندانگشتی

گروه‌های جستجوگر در اندونیزیا می‌گویند که آنان یکی از جعبه‌های سیاه هواپیما مسافر بری را که دو روز پیش در آب‌های این کشور سقوط کرد، پیدا کرده‌اند.

هواپیمای مسافر بری بوینگ ۷۳۷ با یک ۱۸۹ سرنشین اش دٌو روز پیش در آب‌های اندونیزیا، سقوط کرد.

گروه‌های نجات می‌گویند که امیدوار استند، بتواند جعبه سیاه دیگر این هواپیما را نیز، پیدا کنند.

محمد سیوگی، مسؤول گروه جستجو دراین باره گفت: «صبح امروز غواصان ما به عمق دریا رفتند و جاهای را در زیر آب پیدا کرده‌اند که ما امید وار استیم جعبه سیاه دیگر را در آنجا، پیدا کنیم.»

از سوی دیگر، بسته‎گان سرنشینان این هواپیما در انتظار خبری از عزیزان شان استند.

نینگشو، خانم یکی از سرنشینان گفت: «ما امید وار استیم که حکومت هر چه زود تر قربانیان را پیدا کنند. اما من امید وار استم که شوهرم هنوز زنده باشد.  این آروزی من و خانواده‌ام است، او بسیار یک مردم نیرومند بود.»

در همین حال، مقام‌های پولیس این کشور می‌گویند که آنان از خانواده‌های قربانیان خواسته‌اند که سندهای را برای پولیس بسپارند که برای شناسای قربانیان، کمک کند.

سومیرات، سخنگوی پولیس این کشور گفت: «ما از بسته‌گان قربانیان خواسته‌ایم که شناسنامه و دیگر اسناد مربوط به سرنشینان را به شمول نسخه‌های پزشکی برای ما بیاروند تا برای شناسایی پیکرهای آنان، ما را کمک کند.»

هواپیمایی بوینگ ۷۳۷ شرکت هوانوردی "لاین" دو روز پیش سیزده دقیقه پس از پرواز اش، در آب‌های اندونیزیا سقوط کرد.

هرچند دو روز از عملیات جستجو می‌گزرد، اما تا کنون خبری از سرنشینان این هواپیما در دست نیست.

هم‌رسانی کنید