تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

حزب اردوغان کرسی شهرداری انقره را از دست داد

حزب رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، کرسی شهرداری انقره، پایتخت این کشور را از دست داد.

نتیجۀ انتخابات‌های شهرداری‌ها و شوراهای محلی ترکیه، نشان می‌دهد که حزب حاکم عدالت و توسعه، بیشتر این کرسی‌ها را به دست آورده است؛ اما در برخی از شهرهای بزرگ مانند انقره، شهرداری‌ها را از دست داده‌است.

نامزد حزب جمهوری خواه خلق که بزرگترین حزب مخالف حکومت ترکیه است شهردار انقره شده است.

منصور یاواش، نامزد حزب جمهوری خواه خلق برای شهرداری انقره گفت: «امروز، بازنده در انقره نامزد حزب حاکم است. بلی! سیاست‌های کثیف او ناکام شده‌اند. برنده، دموکراسی ما و تمامی احزاب دیگر استند.»

اردوغان می‌گوید که حزب عدالت و توسعه کرسی‌های شهرداری‌ها و شوراهای محلی ۵۶ درصد شهرهای این کشور را به دست آورده است؛ اما در برخی از شهرها، نتیجه را به احزاب مخالف واگذار کرده‌است.

او شکستش را در برخی از شهرها می‌پذیرد؛ اما می‌گوید که برای جلب دوباره حمایت مردم کار خواهد کرد: «ما حتماً با آوردن اصلاحات، ساختار اقتصادی پایدارتری ایجاد خواهیم کرد. با ادامه دادن به بسیج مان، بازی های کسانی را که می خواهند کار و نان را از مردم ما بگیرند بر هم خواهیم زد.»

این نخستین انتخابات در ترکیه پس از افزایش گسترده اختیارات رجب طیب اردوغان، در یک همه پرسی در این کشور به شمار می رود.

پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶میلادی در ترکیه، ده‌ها هزار تن از کارمندان لشکری و کشوری ترکیه اخراج و یا هم بازداشت شده‌اند؛ اما در برابر آن، اختیارات رجب طیب اردوغان افزایش چشمگیری یافته‌اند.

جهان

حزب اردوغان کرسی شهرداری انقره را از دست داد

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه می‌گوید که حزبش ۵۶ درصد تمامی شهرداری‌ها را به دست آورده است.

تصویر بندانگشتی

حزب رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، کرسی شهرداری انقره، پایتخت این کشور را از دست داد.

نتیجۀ انتخابات‌های شهرداری‌ها و شوراهای محلی ترکیه، نشان می‌دهد که حزب حاکم عدالت و توسعه، بیشتر این کرسی‌ها را به دست آورده است؛ اما در برخی از شهرهای بزرگ مانند انقره، شهرداری‌ها را از دست داده‌است.

نامزد حزب جمهوری خواه خلق که بزرگترین حزب مخالف حکومت ترکیه است شهردار انقره شده است.

منصور یاواش، نامزد حزب جمهوری خواه خلق برای شهرداری انقره گفت: «امروز، بازنده در انقره نامزد حزب حاکم است. بلی! سیاست‌های کثیف او ناکام شده‌اند. برنده، دموکراسی ما و تمامی احزاب دیگر استند.»

اردوغان می‌گوید که حزب عدالت و توسعه کرسی‌های شهرداری‌ها و شوراهای محلی ۵۶ درصد شهرهای این کشور را به دست آورده است؛ اما در برخی از شهرها، نتیجه را به احزاب مخالف واگذار کرده‌است.

او شکستش را در برخی از شهرها می‌پذیرد؛ اما می‌گوید که برای جلب دوباره حمایت مردم کار خواهد کرد: «ما حتماً با آوردن اصلاحات، ساختار اقتصادی پایدارتری ایجاد خواهیم کرد. با ادامه دادن به بسیج مان، بازی های کسانی را که می خواهند کار و نان را از مردم ما بگیرند بر هم خواهیم زد.»

این نخستین انتخابات در ترکیه پس از افزایش گسترده اختیارات رجب طیب اردوغان، در یک همه پرسی در این کشور به شمار می رود.

پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶میلادی در ترکیه، ده‌ها هزار تن از کارمندان لشکری و کشوری ترکیه اخراج و یا هم بازداشت شده‌اند؛ اما در برابر آن، اختیارات رجب طیب اردوغان افزایش چشمگیری یافته‌اند.

هم‌رسانی کنید