تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

در نتیجۀ سرازیر شدن سیلاب‌ها در هند ۳۰ تن جان باختند

در نتیجۀ سرازیر شدن سیلاب‌ها در هند کم از کم ۳۰ تن جان باختند و بیش از ۵۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

این سیلاب‌ها در بخش‌های جنوبی این کشور سرازیر شدند و هزاران تن را مجبور به ترک خانه‌های شان کردند.

گفته می‌شود این سیلاب‌ها خانه‌های ده‌ها خانواده را ویران کرده و به باشنده‌گان مناطق جنوبی ضررهای مالی رسانده اند.

حکومت هند تلاش دارد تا به این آسیب دیده‌گان به گونۀ سریع امکانات فراهم سازد، اما

در حال حاضر تنها برای ۲۷ خانواده اردوگاه‌ها ایجاد شده‌اند.

رسانه‌های هندی گزارش داده اند شمار زیادی از آسیب دیده‌گان این سیلاب‌ها تاکنون بی سرپناه استند.

جهان

در نتیجۀ سرازیر شدن سیلاب‌ها در هند ۳۰ تن جان باختند

این سیلاب‌ها در بخش‌های جنوبی این کشور سرازیر شدند و هزاران تن را مجبور به ترک خانه‌های شان کردند.

تصویر بندانگشتی

در نتیجۀ سرازیر شدن سیلاب‌ها در هند کم از کم ۳۰ تن جان باختند و بیش از ۵۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

این سیلاب‌ها در بخش‌های جنوبی این کشور سرازیر شدند و هزاران تن را مجبور به ترک خانه‌های شان کردند.

گفته می‌شود این سیلاب‌ها خانه‌های ده‌ها خانواده را ویران کرده و به باشنده‌گان مناطق جنوبی ضررهای مالی رسانده اند.

حکومت هند تلاش دارد تا به این آسیب دیده‌گان به گونۀ سریع امکانات فراهم سازد، اما

در حال حاضر تنها برای ۲۷ خانواده اردوگاه‌ها ایجاد شده‌اند.

رسانه‌های هندی گزارش داده اند شمار زیادی از آسیب دیده‌گان این سیلاب‌ها تاکنون بی سرپناه استند.

هم‌رسانی کنید