تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

رییس جمهور سریلانکا پارلمان این کشور را منحل کرد

ماتریپیلا سریسینا، رییسجمهور سریلانکا در فرمانی، پارلمان این کشور را منحل و اعلام کرد که انتخابات پارلمانی این کشور به تاریخ ۵ جنوری سال ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد.

به این ترتیب انتخابات سریلانکا دو سال زودتر از موعد مقرر برگزار خواهد شد. 

تصمیم رییس جمهور سریلانکا برای لغو پارلمان این کشور زمانی انجام شد که ماهیندا راجاپاکسا به عنوان نخست وزیر انتخابی وی حمایت اکثریت اعضای پارلمان این کشور را به دست نیاورد. 

سریسینا اعلام کرده است که پارلمان جدید این کشور به تاریخ ۱۵جنوری تشکیل خواهد شد.

راجاپاکسا و ویکرام سینگه از دو هفته پیش برای به دست آوردن پست نخست وزیری سریلانکا با یکدیگر مبارزه میکنند. ویکرام سینگه با حکم برکناری خود توسط سریسینا مخالفت کرده است. 

جبهۀ آزادیخواه مردمی سریلانکا که یک حزب مخالف دولت در این کشور است این اقدام رییس جمهور سریلانکا را غیرقانونی می‌خواند.

تیلوین سیلوا رهبر این جبهه گفت: «لغو پارلمان در این زمان غیرقانونی است و مخالف قانون اساسی سریلانکا است. سریسینا قصد دارد قدرت خودرا تثبیت کند.»

براساس قانون اساسی سریلانکا، رییس جمهور نمیتواند نخست وزیر این کشور را برکنار کند - حتی اگر ریاستجمهوری قدرتمندترین فرد سریلانکا باشد.

با این وجود رییسجمهور سریلانکا، رانیل ویکرام سینگه، نخست وزیر این کشور را در حالی که وی در پایتخت سریلانکا حضور نداشت از کار برکنار کرد و به سرعت ماهیندا راجاپاکسا را به عنوان جانشین ویکرم سینگه منسوب کرد.

با اوج گرفتن بحران سیاسی در سریلانکا که در بالاترین سطوح حکومتی جریان دارد، ناظران سیاسی نسبت به احتمال وقوع 'حمام خون' در این کشور هشدار داده اند.

تنش سیاسی در سریلانکا که از مدتها پیش نگرانی آن ظاهر شده است پس از آن به بحران تبدیل شد که 'سیریسِینا' به عنوان رییس جمهور سریلانکا در تاریخ ۲۶اکتوبردر تصمیمی عجیب رانیل ویکرام سینگه، رییس دولت این کشور را از کار برکنار و ماهیندا راجاپاکسا، سیاستمدار کهنه کار و مرد قدرتمند سابق این جزیره را به جای وی انتخاب کرد.

جهان

رییس جمهور سریلانکا پارلمان این کشور را منحل کرد

جبهۀ آزادی خواه مردمی سریلانکا که یک حزب مخالف دولت در این کشور است، این اقدام رییس‌جمهور سریلانکا را غیرقانونی می‌خواند.

Thumbnail

ماتریپیلا سریسینا، رییسجمهور سریلانکا در فرمانی، پارلمان این کشور را منحل و اعلام کرد که انتخابات پارلمانی این کشور به تاریخ ۵ جنوری سال ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد.

به این ترتیب انتخابات سریلانکا دو سال زودتر از موعد مقرر برگزار خواهد شد. 

تصمیم رییس جمهور سریلانکا برای لغو پارلمان این کشور زمانی انجام شد که ماهیندا راجاپاکسا به عنوان نخست وزیر انتخابی وی حمایت اکثریت اعضای پارلمان این کشور را به دست نیاورد. 

سریسینا اعلام کرده است که پارلمان جدید این کشور به تاریخ ۱۵جنوری تشکیل خواهد شد.

راجاپاکسا و ویکرام سینگه از دو هفته پیش برای به دست آوردن پست نخست وزیری سریلانکا با یکدیگر مبارزه میکنند. ویکرام سینگه با حکم برکناری خود توسط سریسینا مخالفت کرده است. 

جبهۀ آزادیخواه مردمی سریلانکا که یک حزب مخالف دولت در این کشور است این اقدام رییس جمهور سریلانکا را غیرقانونی می‌خواند.

تیلوین سیلوا رهبر این جبهه گفت: «لغو پارلمان در این زمان غیرقانونی است و مخالف قانون اساسی سریلانکا است. سریسینا قصد دارد قدرت خودرا تثبیت کند.»

براساس قانون اساسی سریلانکا، رییس جمهور نمیتواند نخست وزیر این کشور را برکنار کند - حتی اگر ریاستجمهوری قدرتمندترین فرد سریلانکا باشد.

با این وجود رییسجمهور سریلانکا، رانیل ویکرام سینگه، نخست وزیر این کشور را در حالی که وی در پایتخت سریلانکا حضور نداشت از کار برکنار کرد و به سرعت ماهیندا راجاپاکسا را به عنوان جانشین ویکرم سینگه منسوب کرد.

با اوج گرفتن بحران سیاسی در سریلانکا که در بالاترین سطوح حکومتی جریان دارد، ناظران سیاسی نسبت به احتمال وقوع 'حمام خون' در این کشور هشدار داده اند.

تنش سیاسی در سریلانکا که از مدتها پیش نگرانی آن ظاهر شده است پس از آن به بحران تبدیل شد که 'سیریسِینا' به عنوان رییس جمهور سریلانکا در تاریخ ۲۶اکتوبردر تصمیمی عجیب رانیل ویکرام سینگه، رییس دولت این کشور را از کار برکنار و ماهیندا راجاپاکسا، سیاستمدار کهنه کار و مرد قدرتمند سابق این جزیره را به جای وی انتخاب کرد.

هم‌رسانی کنید