تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

زلزلۀ نیرومند در اندونیزیا جان ۹۱ تن را گرفت

یک زلزلۀ نیرومند که شب گذشته بخش‌هایی از اندونیزیا را لرزاند، جان ۹۱ تن را گرفت و بیش از صدها تن دیگر را زخمی ساخت.

این زلزله، در جزیرۀ "لومبوک" و هنگامی‌که بسیاری مردم در خانه‌های شان بودند رخ داد.

مرکز این زلزله در جزیره لومبوک بوده است و بیشتر تلفات نیز متعلق به همین منطقه است. این زلزله هفت درجه ریکتر قدرت داشت و مردم بسیاری را به خانمان ساخته است.

هاریان، یک بازماندۀ زلزله در این باره می‌گوید: «من تلویزیون می‌دیدیم که ناگهان تکان بزرگی را احساس کردم. مردم فریاد می زدند و از خانه ها بیرون می شدند. من هم از خانه بیرون شدم.»

روسیدین، یکی دیگر باشنده‌گان لومبوک است که از این زلزله نجات یافته است: «لطفأ به ما کمک کنید. ما خوراک و دارو می خواهیم. مردمان بسیاری زخمی شده اند. برخی ها هم جان باخته اند. تا کنون نمی دانیم که چند نفر ناپدید استند.»

در هنگام این زلزله، هشدار وقوع سونامی نیز داده شد؛ اما این رویداد رخ نداد. اکنون مهمترین کار حکومت اندونیزیا، کمک رسانی به آسیب دیدگان گفته می شود.

جوکو ویدودو، رییس جمهور اندونیزیا در این باره می‌گوید: «من با تمامی مردمان آسیب دیده ابراز همدردی می کنم. به نهادها و وزارت های مربوط دستور دادم که هر چه زودتر به کمک زلزله زده‌گان برسند. برای گردشگران خارجی هم زمینه پرواز را فراهم خواهیم ساخت. نمی خواهیم که کیفیت کارمان پایین باشد.»

در همین حال، استرالیا می‌گوید که آمادۀ کمک رسانی به اندونیزیا است. مالکولم ترنبال، نخست وزیر استرالیا می‌‎گوید: «ما با رییس جمهور ویدودو در تماس خواهم بود و پیشنهاد کمک خواهم داد. ما همواره در هنگام رویدادهای طبیعی به همسایگان مان کمک می کنیم.»

همواره شمار بزرگی از شهروندان استرالیا در اندونیزیا به سر می برند که گردشگران و یا مقام های حکومتی استند. روشن نیست که آنان در این زلزله آسیب دیده اند یا نه.

نخست وزیر استرالیا می‌افزاید: «روشن است که استرالیایی‌ها هم متأثر شده اند. آنان زلزله را احساس کردند. به شمول وزیر داخله که در لومبوک در یک نشست ضد هراس افگنی شرکت کرده بود. اما تا کنون از زخمی شدن استرالیایی ها گزارشی داده نشده است.»

اندونیزیا، یکی از زلزله خیز ترین کشورهای جهان است. در کنار زلزله، جزیره‌یی بودن این کشور امکان وقوع سونامی را نیز افزایش می‌دهد.

جهان

زلزلۀ نیرومند در اندونیزیا جان ۹۱ تن را گرفت

مرکز این زلزله در جزیره لومبوک بوده است و بیشتر تلفات نیز متعلق به همین منطقه است. این زلزله هفت درجه ریکتر قدرت داشت و مردم بسیاری را به خانمان ساخته است.

تصویر بندانگشتی

یک زلزلۀ نیرومند که شب گذشته بخش‌هایی از اندونیزیا را لرزاند، جان ۹۱ تن را گرفت و بیش از صدها تن دیگر را زخمی ساخت.

این زلزله، در جزیرۀ "لومبوک" و هنگامی‌که بسیاری مردم در خانه‌های شان بودند رخ داد.

مرکز این زلزله در جزیره لومبوک بوده است و بیشتر تلفات نیز متعلق به همین منطقه است. این زلزله هفت درجه ریکتر قدرت داشت و مردم بسیاری را به خانمان ساخته است.

هاریان، یک بازماندۀ زلزله در این باره می‌گوید: «من تلویزیون می‌دیدیم که ناگهان تکان بزرگی را احساس کردم. مردم فریاد می زدند و از خانه ها بیرون می شدند. من هم از خانه بیرون شدم.»

روسیدین، یکی دیگر باشنده‌گان لومبوک است که از این زلزله نجات یافته است: «لطفأ به ما کمک کنید. ما خوراک و دارو می خواهیم. مردمان بسیاری زخمی شده اند. برخی ها هم جان باخته اند. تا کنون نمی دانیم که چند نفر ناپدید استند.»

در هنگام این زلزله، هشدار وقوع سونامی نیز داده شد؛ اما این رویداد رخ نداد. اکنون مهمترین کار حکومت اندونیزیا، کمک رسانی به آسیب دیدگان گفته می شود.

جوکو ویدودو، رییس جمهور اندونیزیا در این باره می‌گوید: «من با تمامی مردمان آسیب دیده ابراز همدردی می کنم. به نهادها و وزارت های مربوط دستور دادم که هر چه زودتر به کمک زلزله زده‌گان برسند. برای گردشگران خارجی هم زمینه پرواز را فراهم خواهیم ساخت. نمی خواهیم که کیفیت کارمان پایین باشد.»

در همین حال، استرالیا می‌گوید که آمادۀ کمک رسانی به اندونیزیا است. مالکولم ترنبال، نخست وزیر استرالیا می‌‎گوید: «ما با رییس جمهور ویدودو در تماس خواهم بود و پیشنهاد کمک خواهم داد. ما همواره در هنگام رویدادهای طبیعی به همسایگان مان کمک می کنیم.»

همواره شمار بزرگی از شهروندان استرالیا در اندونیزیا به سر می برند که گردشگران و یا مقام های حکومتی استند. روشن نیست که آنان در این زلزله آسیب دیده اند یا نه.

نخست وزیر استرالیا می‌افزاید: «روشن است که استرالیایی‌ها هم متأثر شده اند. آنان زلزله را احساس کردند. به شمول وزیر داخله که در لومبوک در یک نشست ضد هراس افگنی شرکت کرده بود. اما تا کنون از زخمی شدن استرالیایی ها گزارشی داده نشده است.»

اندونیزیا، یکی از زلزله خیز ترین کشورهای جهان است. در کنار زلزله، جزیره‌یی بودن این کشور امکان وقوع سونامی را نیز افزایش می‌دهد.

هم‌رسانی کنید