تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

عمران‌خان: تصمیم گرفته‌ایم از فعالیت گروه‌های مسلح جلوگیری کنیم

عمران خان، نخست وزیر پاکستان می‌گوید که اسلام آباد تصمیم گرفته است تا از فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در خاک این کشور جلوگیری کند.

خان می‌گوید که حکومت پاکستان در برابر گروه‌های هراس‌افگن اقدام خواهد کرد و این به نفع ثبات در پاکستان و منطقه خواهد بود.

این اظهارات خان در حالی ابراز می‌شوند که در ماه گذشته میلادی پس از آن که جنگنده‌های هندی یک منطقه را در خاک پاکستان از بهر سرکوب هراس‌افگنان بمباران کرد، تنش‌ها میان اسلام آباد و دهلی نو اوج گرفت.

خان گفت اقداماتی که اکنون در پاکستان در برابر گروه‌های هراس‌افگن گرفته شده‌اند، در تاریخ پاکستان بی‌پیشینه اند.

خان گفت: «همه می‌دانند که آنچه اکنون در پاکستان در حال رخ دادن است، پیش از این هرگز انجام نشده است.»

خان گفت اسلام آباد تصمیم گرفته است تا سی هزار مدرسه در این کشور را تحت کنترول حکومت بیاورد.

این اقدام پاکستان پس از آن صورت می‌گیرد که شماری از کشورهای منطقه و جهان، به ویژه ایالات متحده، از اسلام آباد خواسته‌اند که در برابر گروه‌های هراس‌افگن اقدام کند. اما خان می‌‌گوید که این تصمیم نه براساس فشارهای بیرونی بر پاکستان صورت گرفته، بل تصمیم خود حکومت پاکستان است.

وی افزود: «برای آینده کشور، ما تصمیم گرفته‌ایم، این کشور تصمیم گرفته است، فشارهای بیرونی را فراموش کنید. ما گروه‌های مسلح را نمی‌گذاریم که فعالیت کنند.»

این در حالی است که پاکستان همواره متهم شده است که نظامیان این کشور از گروه‌های مسلح در برابر همسایه‌هایش، به ویژه افغانستان و هند، کار گرفته است.

اما اسلام آباد همواره این اتهام‌ها را رد کرده و گفته است که پاکستان بیش از هر کشوری دیگری از گروه‌های مسلح متضرر شده است.

در همین حال خان به طور ضمنی می‌پذیرد که پاکستان در پرورش و هدایت گروه‌های مسلحی که در سال‌های ۱۹۸۰ از میان مجاهدین رشد کرد، نقش داشته است. این گروه‌ها از میان مجاهدینی که از سوی ایالات متحده پشتیبانی می‌شدند و با شوروی سابق می‌جنگیدند رشد کردند.

خان گفت: «ما نباید هرگز به آنان اجازه می‌دادیم که پس از جهاد جضور داشته باشند. ما امروز از پشتیبانی کامل آی‌اس‌آی برای منحل سازی این گروه‌ها برخوردار استیم.»

خان گفت این گروه‌ها برای جهاد در افغانستان ایجاد شدند و دیگر نیازی نیست که آنان وجود داشته باشند.

جهان

عمران‌خان: تصمیم گرفته‌ایم از فعالیت گروه‌های مسلح جلوگیری کنیم

این در حالی است که پاکستان همواره متهم شده است که نظامیان این کشور از گروه‌های مسلح در برابر همسایه‌هایش، به ویژه افغانستان و هند، کار گرفته است.

Thumbnail

عمران خان، نخست وزیر پاکستان می‌گوید که اسلام آباد تصمیم گرفته است تا از فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در خاک این کشور جلوگیری کند.

خان می‌گوید که حکومت پاکستان در برابر گروه‌های هراس‌افگن اقدام خواهد کرد و این به نفع ثبات در پاکستان و منطقه خواهد بود.

این اظهارات خان در حالی ابراز می‌شوند که در ماه گذشته میلادی پس از آن که جنگنده‌های هندی یک منطقه را در خاک پاکستان از بهر سرکوب هراس‌افگنان بمباران کرد، تنش‌ها میان اسلام آباد و دهلی نو اوج گرفت.

خان گفت اقداماتی که اکنون در پاکستان در برابر گروه‌های هراس‌افگن گرفته شده‌اند، در تاریخ پاکستان بی‌پیشینه اند.

خان گفت: «همه می‌دانند که آنچه اکنون در پاکستان در حال رخ دادن است، پیش از این هرگز انجام نشده است.»

خان گفت اسلام آباد تصمیم گرفته است تا سی هزار مدرسه در این کشور را تحت کنترول حکومت بیاورد.

این اقدام پاکستان پس از آن صورت می‌گیرد که شماری از کشورهای منطقه و جهان، به ویژه ایالات متحده، از اسلام آباد خواسته‌اند که در برابر گروه‌های هراس‌افگن اقدام کند. اما خان می‌‌گوید که این تصمیم نه براساس فشارهای بیرونی بر پاکستان صورت گرفته، بل تصمیم خود حکومت پاکستان است.

وی افزود: «برای آینده کشور، ما تصمیم گرفته‌ایم، این کشور تصمیم گرفته است، فشارهای بیرونی را فراموش کنید. ما گروه‌های مسلح را نمی‌گذاریم که فعالیت کنند.»

این در حالی است که پاکستان همواره متهم شده است که نظامیان این کشور از گروه‌های مسلح در برابر همسایه‌هایش، به ویژه افغانستان و هند، کار گرفته است.

اما اسلام آباد همواره این اتهام‌ها را رد کرده و گفته است که پاکستان بیش از هر کشوری دیگری از گروه‌های مسلح متضرر شده است.

در همین حال خان به طور ضمنی می‌پذیرد که پاکستان در پرورش و هدایت گروه‌های مسلحی که در سال‌های ۱۹۸۰ از میان مجاهدین رشد کرد، نقش داشته است. این گروه‌ها از میان مجاهدینی که از سوی ایالات متحده پشتیبانی می‌شدند و با شوروی سابق می‌جنگیدند رشد کردند.

خان گفت: «ما نباید هرگز به آنان اجازه می‌دادیم که پس از جهاد جضور داشته باشند. ما امروز از پشتیبانی کامل آی‌اس‌آی برای منحل سازی این گروه‌ها برخوردار استیم.»

خان گفت این گروه‌ها برای جهاد در افغانستان ایجاد شدند و دیگر نیازی نیست که آنان وجود داشته باشند.

هم‌رسانی کنید