تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

متیس از بهر گفتگو در بارۀ مبارزه با هراس افگنی به پاکستان می‎رود

قرار است وزیر دفاع ایالات متحده روز دوشنبه از پاکستان دیدار کند و از مقام های این کشور بخواهد که در بارۀ لانه های امن هراس افگنان در این کشور، اقدام کند.

جیمز متیس، وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا قرار است روز فردا به پاکستان سفر کند و از مقام های این کشور بخواهد که در مبارزه با هراس افگنی، جدی تر اقدام کنند.

وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که پاکستان باید ادعایش را مبنی بر عدم پشتیبانی از هراس افگنی ثابت بسازد.

او می گوید که این ادعای پاکستان باید در سیاست های حکومت این کشور روشن شود.

این در حالی است که جیمز متیس، پس از مصر برای شرکت در یک نشست ضد هراس افگنی، به اردن رفته است.

شاه عبدالله، پادشاه اردن در حاشیۀ این نشست یک هفته یی، با رییسان جمهور و دیپلوماتان بلند رتبۀ چندین کشور دیدار کرده است.

در این نشست که در باره پیکار با هراس افگنی به ویژه در غرب افریقا برگزار شده است، رییسان جمهور چندین کشور غرب افریقا، مقام های بلندپایه اروپا و امریکای لاتین و نیز نماینده گان سازمان های جهانی شرکت دارند.

اردن می خواهد که با این نشست، کشورهای جهان را در پیکار با هراس افگنی، یکپارچه بسازد.

اردن یکی از متحدان مهم غرب در پیکار با هراس افگنی به شمار می رود.

جهان

متیس از بهر گفتگو در بارۀ مبارزه با هراس افگنی به پاکستان می‎رود

قرار است وزیر دفاع ایالات متحده روز دوشنبه از پاکستان دیدار کند و از مقام های این کشور بخواهد که در بارۀ لانه های امن هراس افگنان در این کشور، اقدام کند.

Thumbnail

جیمز متیس، وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا قرار است روز فردا به پاکستان سفر کند و از مقام های این کشور بخواهد که در مبارزه با هراس افگنی، جدی تر اقدام کنند.

وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که پاکستان باید ادعایش را مبنی بر عدم پشتیبانی از هراس افگنی ثابت بسازد.

او می گوید که این ادعای پاکستان باید در سیاست های حکومت این کشور روشن شود.

این در حالی است که جیمز متیس، پس از مصر برای شرکت در یک نشست ضد هراس افگنی، به اردن رفته است.

شاه عبدالله، پادشاه اردن در حاشیۀ این نشست یک هفته یی، با رییسان جمهور و دیپلوماتان بلند رتبۀ چندین کشور دیدار کرده است.

در این نشست که در باره پیکار با هراس افگنی به ویژه در غرب افریقا برگزار شده است، رییسان جمهور چندین کشور غرب افریقا، مقام های بلندپایه اروپا و امریکای لاتین و نیز نماینده گان سازمان های جهانی شرکت دارند.

اردن می خواهد که با این نشست، کشورهای جهان را در پیکار با هراس افگنی، یکپارچه بسازد.

اردن یکی از متحدان مهم غرب در پیکار با هراس افگنی به شمار می رود.

هم‌رسانی کنید