تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

معترضان خشمگین ساختمان کنسولگری ایران را به آتش کشیدند

معترضان خشمگین در شهر بصره عراق، ساختمان کنسولگری ایران را به آتش کشیدند.

این معترضان، با وجود قیود رفت و آمد، به جاده‌ها بر آمدند و چندین ساختمان دولتی را نیز آتش زدند.

ایران، آتش زده شدن کنسولگری اش را در بصره نکوهش می کند.

در همین حال، باشندگان شهر بغداد با معترضان شهر بصره همدردی می کنند.

در تصویرها، ساختمان در آتش دیده می شود و معترضان، پرچم ایران را نیز زیر پا می کنند.

آنان به نبود کار و بدتر شدن وضع زندگی مردم و نیز به نفوذ ایران در عراق اعتراض دارند.

در این رویداد به کارمندان کنسولگری ایران آسیبی نرسیده است؛ آنان پیش از آن که دفترهای شان آتش زده شوند آنجا را ترک کرده بودند.

اما در درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و معترضان در شهر بصره یک معترض جان باخته است و چندین تن دیگر زخم برداشته اند؛ در حالی که حکومت عراق بر حفظ جان‌های غیرنظامیان تاکید داشت.

این در حالی است که در این شهر، حالت اضطرار اعلام شده بود.

خالد الخزعلی، مشاور نظامی نخست وزیر عراق گفت:« بر معترضان شلیک نخواهد شد و ما از تدابیر لازم برای چنین اعتراض‌های کار خواهیم گرفت؛ زیرا جان‌های معترضان بسیار با ارزش استند.»

در این میان، باشندگان بصره تنها نیستند و در بغداد نیز صدها تن برای حمایت از آنان به جاده‌ها برآمده اند.

آنان می‌گویند که وضع زندگی در عراق روز به روز بدتر می شود.

احلام العبیدی، معترض گفت:« قیام مردم ادامه دارد. ما از دادگاه جهانی و سازمان ملل متحد می خواهیم که مقام‌های فاسد را مجازات کنند. ما نمی توانیم که فرار آنان را بپذیریم. آنان باید حساب بدهند.»

شهروندان عراق از ماه‌ها به این سو به بدتر شدن وضع زندگی، افزایش بی کاری و ناامنی اعتراض داشته اند؛ اما این گونه ساختمان‌های دولتی را آتش نزده بودند.

جهان

معترضان خشمگین ساختمان کنسولگری ایران را به آتش کشیدند

در این رویداد به کارمندان کنسولگری ایران آسیبی نرسیده است؛ آنان پیش از آن که دفترهای شان آتش زده شوند آنجا را ترک کرده بودند.

Thumbnail

معترضان خشمگین در شهر بصره عراق، ساختمان کنسولگری ایران را به آتش کشیدند.

این معترضان، با وجود قیود رفت و آمد، به جاده‌ها بر آمدند و چندین ساختمان دولتی را نیز آتش زدند.

ایران، آتش زده شدن کنسولگری اش را در بصره نکوهش می کند.

در همین حال، باشندگان شهر بغداد با معترضان شهر بصره همدردی می کنند.

در تصویرها، ساختمان در آتش دیده می شود و معترضان، پرچم ایران را نیز زیر پا می کنند.

آنان به نبود کار و بدتر شدن وضع زندگی مردم و نیز به نفوذ ایران در عراق اعتراض دارند.

در این رویداد به کارمندان کنسولگری ایران آسیبی نرسیده است؛ آنان پیش از آن که دفترهای شان آتش زده شوند آنجا را ترک کرده بودند.

اما در درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و معترضان در شهر بصره یک معترض جان باخته است و چندین تن دیگر زخم برداشته اند؛ در حالی که حکومت عراق بر حفظ جان‌های غیرنظامیان تاکید داشت.

این در حالی است که در این شهر، حالت اضطرار اعلام شده بود.

خالد الخزعلی، مشاور نظامی نخست وزیر عراق گفت:« بر معترضان شلیک نخواهد شد و ما از تدابیر لازم برای چنین اعتراض‌های کار خواهیم گرفت؛ زیرا جان‌های معترضان بسیار با ارزش استند.»

در این میان، باشندگان بصره تنها نیستند و در بغداد نیز صدها تن برای حمایت از آنان به جاده‌ها برآمده اند.

آنان می‌گویند که وضع زندگی در عراق روز به روز بدتر می شود.

احلام العبیدی، معترض گفت:« قیام مردم ادامه دارد. ما از دادگاه جهانی و سازمان ملل متحد می خواهیم که مقام‌های فاسد را مجازات کنند. ما نمی توانیم که فرار آنان را بپذیریم. آنان باید حساب بدهند.»

شهروندان عراق از ماه‌ها به این سو به بدتر شدن وضع زندگی، افزایش بی کاری و ناامنی اعتراض داشته اند؛ اما این گونه ساختمان‌های دولتی را آتش نزده بودند.

هم‌رسانی کنید