تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

مودی: عاملان حمله بر نیروهای هند بهای بزرگی را خواهند پرداخت

یک روز پس از حملۀ مرگبار منطقۀ پولوامای ایالت جمو در کشمیر زیر کنترل هند، نارندرا مودی، نخست‌وزیر این کشور هشدار می‌دهد که عاملان این رویداد بهای بزرگی را خواهند پرداخت.

نخست‌وزیر هند، تأکید دارد که این کشور کسانی را که این حمله را طرح‌ریزی و عملی ساخته‌اند اشتباه بزرگی را مرتکب شدند: «من می‌خواهم به گروه‌های هراس‌افگن و پشتیبانان آنان بگویم که آنان یک اشتباه بزرگ را انجام داده‌اند و آنان قیمت بزرگی را ازبهر این کار شان خواهند پرداخت.»

حملۀ انتحاری روز پنج‌شنبه (۲۵دلو) در کشمیر زیر ادارۀ هند که موتر حامل نیروهای امنیتی این کشور را آماج قرار داد، دست کم ۴۶ تن از این نیروها کشته شدند.

مسؤولیت این حمله را گروه جیش محمد که گفته می‌شود در پاکستان حضور دارد، به عهده گرفته‌است.

اما وزارت خارجۀ پاکستان، با نشر یک اعلامیه‌یی از این حمله ابراز نگرانی کرده و دست داشتن پاکستان در این حمله را رد کرده است.

در همین حال، شماری از شهروندان هند، در واکنش به این حمله روز جمعه (۲۶دلو) دست به اعتراض زدند. معترضان خشم‌گین در جمو و کشمیر، ضد پاکستان شعار دادند و پرچم پاکستان را آتش زدند.

بربنیاد گزارش‌ها در موتر بم‌گذاری شدۀ روزگذشته در هند بیش از ۳۰۰کیلوگرام مواد انفجاری جاسازی شده بود. این رویداد، مرگ‌بارترین حملۀ هراس‌افگنانه در کشمیر گفته شده‌است.

جهان

مودی: عاملان حمله بر نیروهای هند بهای بزرگی را خواهند پرداخت

حملۀ انتحاری روز پنج‌شنبه (۲۵دلو) در کشمیر زیر ادارۀ هند که موتر حامل نیروهای امنیتی این کشور را آماج قرار داد، دست کم ۴۶ تن از این نیروها کشته شدند.

تصویر بندانگشتی

یک روز پس از حملۀ مرگبار منطقۀ پولوامای ایالت جمو در کشمیر زیر کنترل هند، نارندرا مودی، نخست‌وزیر این کشور هشدار می‌دهد که عاملان این رویداد بهای بزرگی را خواهند پرداخت.

نخست‌وزیر هند، تأکید دارد که این کشور کسانی را که این حمله را طرح‌ریزی و عملی ساخته‌اند اشتباه بزرگی را مرتکب شدند: «من می‌خواهم به گروه‌های هراس‌افگن و پشتیبانان آنان بگویم که آنان یک اشتباه بزرگ را انجام داده‌اند و آنان قیمت بزرگی را ازبهر این کار شان خواهند پرداخت.»

حملۀ انتحاری روز پنج‌شنبه (۲۵دلو) در کشمیر زیر ادارۀ هند که موتر حامل نیروهای امنیتی این کشور را آماج قرار داد، دست کم ۴۶ تن از این نیروها کشته شدند.

مسؤولیت این حمله را گروه جیش محمد که گفته می‌شود در پاکستان حضور دارد، به عهده گرفته‌است.

اما وزارت خارجۀ پاکستان، با نشر یک اعلامیه‌یی از این حمله ابراز نگرانی کرده و دست داشتن پاکستان در این حمله را رد کرده است.

در همین حال، شماری از شهروندان هند، در واکنش به این حمله روز جمعه (۲۶دلو) دست به اعتراض زدند. معترضان خشم‌گین در جمو و کشمیر، ضد پاکستان شعار دادند و پرچم پاکستان را آتش زدند.

بربنیاد گزارش‌ها در موتر بم‌گذاری شدۀ روزگذشته در هند بیش از ۳۰۰کیلوگرام مواد انفجاری جاسازی شده بود. این رویداد، مرگ‌بارترین حملۀ هراس‌افگنانه در کشمیر گفته شده‌است.

هم‌رسانی کنید