تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

واکنش‎‎‏های جهانی در برابر آزمایش موشک قاره پیمای کوریای شمالی

ایالات متحده، روسیه و چین از پیونگیانگ می خواهند که آزمایش موشک های بالستیک را بی درنگ متوقف سازد. این در حالی است کوریای شمالی، بر ادامۀ آزمایش موشکی اش تأکید می ورزد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد، پس از آزمایش موشک قاره پیمای کوریای شمالی، نشست اضطراری برگزار کرد.

واسیلی نـِبـِنزیا، سفیر روسیه در شورای امنیت سازمان ملل از کوریای شمالی می خواهد که آزمایش موشک های بالستیک را  بی درنگ پایان بدهد. وی در سخنرانی اش در نشست اضطراری این شورا، از ایالات متحده و کوریای جنوبی نیز خواست که از تمرین های نظامی در شبه جزیرۀ کوریا، دست بردارند.

وی افزود: «اخیرأ ایالات متحده امریکا و کوریای جنوبی اعلام نمودند که تمرین های  نظامی و هوایی در بخش های مرزی کوریای شمالی انجانم  داده اند که این کار بی پیشینه بوده است.»

در این میان، ایالات متحده می گوید که تمامی کشورهای جهان باید روابط دیپلوماتیک شان با کوریای شمالی قطع کنند.

نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل در این باره گفت: «ما از تمام کشورها می خواهیم که از بهر تطبیق کامل تحریم های سازمان ملل، روابط دیپلوماتیک شان را به کوریای شمالی قطع کنند و روابط نظامی، علمی، فن آوری و همکاری تجاری شان را نیز با این کشور قطع کنند.»

در همین حال، چین می گوید از گفتگوهای که سبب پایان تنش ها در شبۀ جزیرۀ کوریا شود، پشتیبانی می کند.

وی هایتو، معاون سفیر در سازمان ملل اظهار داشت: «چین همواره، خواستار این است که شبۀ جزیرۀ کوریا عاری از جنگ افزارهای هسته یی باشد، و ما خواستار صلح و ثبات در شبۀ جزیرۀ کوریا استیم، چین همواره از گفتگوها که به معنای حل منازعات و پایان هرج و مرج در شبۀ جزیزۀ کوریا باشد حمایت می کند.»

این همه در حالی است که روز گذشته، کوریای شمالی، یک موشک قاره پیمای را که ادعا دارد ایالات متحده امریکا را آماج قرار داده می تواند، آزمایش کرد.

جهان

واکنش‎‎‏های جهانی در برابر آزمایش موشک قاره پیمای کوریای شمالی

ایالات متحده، روسیه و چین از پیونگیانگ می خواهند که آزمایش موشک های بالستیک را بی درنگ متوقف سازد. این در حالی است کوریای شمالی، بر ادامۀ آزمایش موشکی اش تأکید می ورزد.

تصویر بندانگشتی

شورای امنیت سازمان ملل متحد، پس از آزمایش موشک قاره پیمای کوریای شمالی، نشست اضطراری برگزار کرد.

واسیلی نـِبـِنزیا، سفیر روسیه در شورای امنیت سازمان ملل از کوریای شمالی می خواهد که آزمایش موشک های بالستیک را  بی درنگ پایان بدهد. وی در سخنرانی اش در نشست اضطراری این شورا، از ایالات متحده و کوریای جنوبی نیز خواست که از تمرین های نظامی در شبه جزیرۀ کوریا، دست بردارند.

وی افزود: «اخیرأ ایالات متحده امریکا و کوریای جنوبی اعلام نمودند که تمرین های  نظامی و هوایی در بخش های مرزی کوریای شمالی انجانم  داده اند که این کار بی پیشینه بوده است.»

در این میان، ایالات متحده می گوید که تمامی کشورهای جهان باید روابط دیپلوماتیک شان با کوریای شمالی قطع کنند.

نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل در این باره گفت: «ما از تمام کشورها می خواهیم که از بهر تطبیق کامل تحریم های سازمان ملل، روابط دیپلوماتیک شان را به کوریای شمالی قطع کنند و روابط نظامی، علمی، فن آوری و همکاری تجاری شان را نیز با این کشور قطع کنند.»

در همین حال، چین می گوید از گفتگوهای که سبب پایان تنش ها در شبۀ جزیرۀ کوریا شود، پشتیبانی می کند.

وی هایتو، معاون سفیر در سازمان ملل اظهار داشت: «چین همواره، خواستار این است که شبۀ جزیرۀ کوریا عاری از جنگ افزارهای هسته یی باشد، و ما خواستار صلح و ثبات در شبۀ جزیرۀ کوریا استیم، چین همواره از گفتگوها که به معنای حل منازعات و پایان هرج و مرج در شبۀ جزیزۀ کوریا باشد حمایت می کند.»

این همه در حالی است که روز گذشته، کوریای شمالی، یک موشک قاره پیمای را که ادعا دارد ایالات متحده امریکا را آماج قرار داده می تواند، آزمایش کرد.

هم‌رسانی کنید