تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

وزیر عدلیه پاکستان از مقامش کنار رفت

وزیر عدلیه پاکستان که به توهین به مقدسات متهم شده بود، پس از سه هفته تظاهرات گُسترده در شهر اسلام آباد این کشور، از مقامش کنار رفت.

پس از سه هفته اعتراضات در پاکستان، حکومت پاکستان با معترضان به توافق رسید و زاهد حمید، وزیر عدلیه این کشور از مقامش کنار رفت.

معترضانی که باور دارند وزیر عدلیه پاکستان به مقدسات آنان توهین کرده است، از نزده روز به این سو یکی از مهم ترین شاهراه اسلام آباد را بسته کرده بود و خواهان کناره گیری زاهد حمید بودند.

نیروهای پاکستانی در دو روز گذشته نتوانستند معترضان را پراکنده سازند و سرانجام، حکومت با آنان به توافق رسید.

در جریان درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای پاکستانی، شش تن کشته شدند و بیش از ۲۰۰ تن دیگر زخم برداشتند.

این اعتراضات هنگامی آغاز شدند که آقای حمید، متن سوگندنامه خود را در پارلمان، تغییر داده بود.
 
پس از آن اما، وزیر عدلیه پاکستان از این بابت عذر خواهی کرد و گفت که این خطای روحانیون بوده است.
 
در این میان، مقام‌های پاکستانی روز گذشته پخش زنده درگیری‌های پولیس را با معترضان، ممنوع کردند.
 
این کار، انتقاد خبرنگاران پاکستانی را برانگیخت.

جهان

وزیر عدلیه پاکستان از مقامش کنار رفت

وزیر عدلیه پاکستان که به توهین به مقدسات متهم شده بود، پس از سه هفته تظاهرات گُسترده در شهر اسلام آباد این کشور، از مقامش کنار رفت.

تصویر بندانگشتی

پس از سه هفته اعتراضات در پاکستان، حکومت پاکستان با معترضان به توافق رسید و زاهد حمید، وزیر عدلیه این کشور از مقامش کنار رفت.

معترضانی که باور دارند وزیر عدلیه پاکستان به مقدسات آنان توهین کرده است، از نزده روز به این سو یکی از مهم ترین شاهراه اسلام آباد را بسته کرده بود و خواهان کناره گیری زاهد حمید بودند.

نیروهای پاکستانی در دو روز گذشته نتوانستند معترضان را پراکنده سازند و سرانجام، حکومت با آنان به توافق رسید.

در جریان درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای پاکستانی، شش تن کشته شدند و بیش از ۲۰۰ تن دیگر زخم برداشتند.

این اعتراضات هنگامی آغاز شدند که آقای حمید، متن سوگندنامه خود را در پارلمان، تغییر داده بود.
 
پس از آن اما، وزیر عدلیه پاکستان از این بابت عذر خواهی کرد و گفت که این خطای روحانیون بوده است.
 
در این میان، مقام‌های پاکستانی روز گذشته پخش زنده درگیری‌های پولیس را با معترضان، ممنوع کردند.
 
این کار، انتقاد خبرنگاران پاکستانی را برانگیخت.

هم‌رسانی کنید