وروستي خبرونه
Thumbnail
سپورټي

انځورونو کې: د بامیانو د سکي سیالیو لپاره د لوبغاړو چمتووالی

د بامیانو ځینې لوبغاړو د روانې اوونۍ په لړ کې خپل تمرینات پیل کړ.

د دغو لوبغاړو د تمریناتو پر مهال دغه انځورونه د یوه ځايي عکاس بومان علي ادینه له خوا اخیستل شوي دي.

دغه سیالۍ د پنجشنبې په ورځ پیلېږي. په دغو سیالیو کې به ځينې بهرني لوبغاړي هم ګډون وکړي.

TOLOnews
بامیانو کې د سکي لوبغاړي غره ته د مزل پر مهال - انځور بومان علي ادینه

 

TOLOnews
بامیانو کې د سکي لوبغاړي د دمې پر مهال - انځور بومان علي ادینه
TOLOnews
غره ته تر ختو وروسته دمه او له ښکلي طبیعته خوند اخیستل - انځور بومان علي ادینه
TOLOnews
بامیانو کې د سکي لوبغاړی - انځور بومان علي ادینه
TOLOnews
له واورو ډګ غر او د لوبغاړو پلونه - انځور بومان علي ادینه
TOLOnews
له فراشوټ سره سکي - انځور بومان علي ادینه
TOLOnews
له فراشوټ سره سکي - انځور بومان علي ادینه
TOLOnews
لوبغاړی له فراشوټ سره د کوزېدو په حال کې - انځور بومان علي ادینه
TOLOnews
له فراشوټ سره کوزېدل او ځمکې ته رسېدل - انځور بومان علي ادینه

 

سپورټي

انځورونو کې: د بامیانو د سکي سیالیو لپاره د لوبغاړو چمتووالی

بامیانو کې د سکي سیالۍ د پنجشنبې په ورځ پیلېږي. په دغو سیالیو کې به ځينې بهرني لوبغاړي هم ګډون وکړي.

Thumbnail

د بامیانو ځینې لوبغاړو د روانې اوونۍ په لړ کې خپل تمرینات پیل کړ.

د دغو لوبغاړو د تمریناتو پر مهال دغه انځورونه د یوه ځايي عکاس بومان علي ادینه له خوا اخیستل شوي دي.

دغه سیالۍ د پنجشنبې په ورځ پیلېږي. په دغو سیالیو کې به ځينې بهرني لوبغاړي هم ګډون وکړي.

TOLOnews
بامیانو کې د سکي لوبغاړي غره ته د مزل پر مهال - انځور بومان علي ادینه

 

TOLOnews
بامیانو کې د سکي لوبغاړي د دمې پر مهال - انځور بومان علي ادینه
TOLOnews
غره ته تر ختو وروسته دمه او له ښکلي طبیعته خوند اخیستل - انځور بومان علي ادینه
TOLOnews
بامیانو کې د سکي لوبغاړی - انځور بومان علي ادینه
TOLOnews
له واورو ډګ غر او د لوبغاړو پلونه - انځور بومان علي ادینه
TOLOnews
له فراشوټ سره سکي - انځور بومان علي ادینه
TOLOnews
له فراشوټ سره سکي - انځور بومان علي ادینه
TOLOnews
لوبغاړی له فراشوټ سره د کوزېدو په حال کې - انځور بومان علي ادینه
TOLOnews
له فراشوټ سره کوزېدل او ځمکې ته رسېدل - انځور بومان علي ادینه

 

شریک یي کړئ