تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

پاکستان کنسولگری خود در جلال آباد را تعطیل کرد

سفارت پاکستان در کابل، کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد در ولایت ننگرهار را در اعتراض به آن‌چه دخالت مقام‌های محلی در فعالیت های دیپلماتیک این دفتر گفته است، بسته است. 

سفارت پاکستان در کابل، می‌گوید که حیات الله حیات، والی ولایت ننگرهار در امور کاری کنسولگری پاکستان در جلال آباد مداخله کرده است و این کار نقض کنوانسیون وین است.

سفارت پاکستان، از وزارت خارجۀ افغانستان خواسته است تا مانع مداخلۀ والی ننگرهار در امورات کنسولگری شود. در خبرنامه آمده که اگر سفارت از شرایط امنیتی این کنسولگری اطمینان حاصل نکند، این کنسولگری باز نخواهد شد.

این در حالی است که والی ننگرهار  روز پنج شنبه از کنسولگری پاکستان به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای تسهیل درخواست‌های متقاضیان ویزه بازدید کرد.

خبرگزاری پژواک به نقل از عطاالله خوگیانی، سخن گوی والی ننگرهار گفته است که حیات الله حیات همراه با فرمانده پولیس ننگرهار، معاون والی و دیگر مقام‌های محلی از کنسولگری پاکستان دیدار کردند و برای کمک به متقاضیان ویزه به آنها برخی از امکانات مدیریتی را ارائه کردند. 

پژواک به نقل از والی گفته است که آقای حیات میخواهد پروسۀ صدور ویزه دراین اداره منظم باشد، چون به گفته او مردم در این باره شکایت دارند. 

افغانستان

پاکستان کنسولگری خود در جلال آباد را تعطیل کرد

این سفارت، در یک خبرنامه‌ گفته است تا زمانی‌که از تأمین امنیت کنسولگری در جلال آباد مطمین نباید، این نهاد را باز نخواهد کرد.

Thumbnail

سفارت پاکستان در کابل، کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد در ولایت ننگرهار را در اعتراض به آن‌چه دخالت مقام‌های محلی در فعالیت های دیپلماتیک این دفتر گفته است، بسته است. 

سفارت پاکستان در کابل، می‌گوید که حیات الله حیات، والی ولایت ننگرهار در امور کاری کنسولگری پاکستان در جلال آباد مداخله کرده است و این کار نقض کنوانسیون وین است.

سفارت پاکستان، از وزارت خارجۀ افغانستان خواسته است تا مانع مداخلۀ والی ننگرهار در امورات کنسولگری شود. در خبرنامه آمده که اگر سفارت از شرایط امنیتی این کنسولگری اطمینان حاصل نکند، این کنسولگری باز نخواهد شد.

این در حالی است که والی ننگرهار  روز پنج شنبه از کنسولگری پاکستان به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای تسهیل درخواست‌های متقاضیان ویزه بازدید کرد.

خبرگزاری پژواک به نقل از عطاالله خوگیانی، سخن گوی والی ننگرهار گفته است که حیات الله حیات همراه با فرمانده پولیس ننگرهار، معاون والی و دیگر مقام‌های محلی از کنسولگری پاکستان دیدار کردند و برای کمک به متقاضیان ویزه به آنها برخی از امکانات مدیریتی را ارائه کردند. 

پژواک به نقل از والی گفته است که آقای حیات میخواهد پروسۀ صدور ویزه دراین اداره منظم باشد، چون به گفته او مردم در این باره شکایت دارند. 

هم‌رسانی کنید