تازه‌ترین خبرها

دانش و فناوری

چین برای کشف سمت پنهان مهتاب به فضا ماهواره پرتاب کرد

دانشمندان در چین می‌گویند که این نخستین ماهوارۀ جهان است که در یکی از نقاط راهبردی فضا قرار گرفته‌است.

دیدگاه شما

همۀ دیدگاه‌ها

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews