تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: تاکید کاروان صلح خواهان بر ختم جنگ در کشور

 اعضای حرکت مردمی صلح خواهی نامه‌یی را به دبیر کل سازمان ملل متحد فرستاده اند و در این نامه از وی خواسته اند که در برابر ادامۀ جنگ‌ها و خشونت‌ها در افغانستان نباید بی پروا باشد.

در این نامه این آمده است که سازمان ملل متحد پایان دادن به جنگ‌ها و خشونت‌ها را در افغانستان باید در اولویت‌هایش قرار بدهد و بر کشورهای دخیل در جنگ افغانستان برای پایان دادن به این جنگ فشار بیاورد.

در همین حال اعضای حرکت مردمی صلح خواهی امروز در برابر سفارت امریکا گرد آمدند و از این کشور می خواهند که راه های پایان دادن به جنگ را در افغانستان جست و جو کند.

در این برنامه، گرداننده شگوفه دانش این موضوع را با موسی آزاد، عضو کاروان صلح خواهان بحث کرده است. 

نیمه روز

نیمه روز: تاکید کاروان صلح خواهان بر ختم جنگ در کشور

 اعضای حرکت مردمی صلح خواهی نامه‌یی را به دبیر کل سازمان ملل متحد فرستاده اند و در این نامه از وی خواسته اند که در برابر ادامۀ جنگ‌ها و خشونت‌ها در افغانستان نباید بی پروا باشد.

در این نامه این آمده است که سازمان ملل متحد پایان دادن به جنگ‌ها و خشونت‌ها را در افغانستان باید در اولویت‌هایش قرار بدهد و بر کشورهای دخیل در جنگ افغانستان برای پایان دادن به این جنگ فشار بیاورد.

در همین حال اعضای حرکت مردمی صلح خواهی امروز در برابر سفارت امریکا گرد آمدند و از این کشور می خواهند که راه های پایان دادن به جنگ را در افغانستان جست و جو کند.

در این برنامه، گرداننده شگوفه دانش این موضوع را با موسی آزاد، عضو کاروان صلح خواهان بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews