تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدگاه شما

اگر من بجای آقای نادری میبودم !

صلح خواست نه، بل يك نياز بسا مبرم من و بقيه هموطنان كشورم ميباشد و هر اقدام كه بتواند ما را به اين آرمان نزديك بسازد، از آن پشتباني خواهيم كرد.

دیدگاه شما

اگر من بجای آقای نادری میبودم !

صلح خواست نه، بل يك نياز بسا مبرم من و بقيه هموطنان كشورم ميباشد و هر اقدام كه بتواند ما را به اين آرمان نزديك بسازد، از آن پشتباني خواهيم كرد.

دیدگاه شما

همۀ دیدگاه‌ها

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews