تازه‌ترین خبرها
گوناگون

نیمه ورز: انتقاد خانواده‌های قربانیان هراس‌افگنی از حکومت

برخی از اعضای خانواده‌های قربانیان هراس‌افگنی درکشور حکومت را به بی پروایی دربرابر وضع بد زنده‌گی آنان متهم می سازند.

آنان می‌گویند که درجریان جنگ‌های اخیر آسیب‌های بیشتر را مردم دیده اند، اما کمتر به مشکلات شان رسیده‌گی شده است.

دراین برنامه گرداننده عزیز احمد تسل، رییس گروه داد خواهی حفاظت از افراد ملکی.

گوناگون

نیمه ورز: انتقاد خانواده‌های قربانیان هراس‌افگنی از حکومت

برخی از اعضای خانواده‌های قربانیان هراس‌افگنی درکشور حکومت را به بی پروایی دربرابر وضع بد زنده‌گی آنان متهم می سازند.

آنان می‌گویند که درجریان جنگ‌های اخیر آسیب‌های بیشتر را مردم دیده اند، اما کمتر به مشکلات شان رسیده‌گی شده است.

دراین برنامه گرداننده عزیز احمد تسل، رییس گروه داد خواهی حفاظت از افراد ملکی.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews