تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

میرویس یاسینی: در ننگرهار بر شناس‌نامه‌های جعلی برچسب زده می‌شود

میرویس یاسینی، نمایندۀ مردم ولایت ننگرهار در مجلس، ادعا دارد که در برخی از مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در این ولایت، بر شناس‌نامه‌های جعلی برچسب زده می‌شود.

آقای یاسینی، روز دوشنبه، در یک نشست خبری در کابل شناس‌نامه‌های جعلی یی را همه‌گانی ساخت که در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار بر این شناس‌نامه‌ها برچسب زده شده است: «دو نامزد می روند و می بینند که کارمندان بر تذکره های جعلی برچسب می زنند. بربنیاد گفته های آنان، روز گذشته، ۶۰ تذکره جعلی برچسب زده شده اند، ۲۵۰تذکره دیگر دو روز پیش برچسب زده شده اند.»

آقای یاسینی، هشدار می‌دهد که اگر این روند به همین گونه ادامه یابد، انتخابات‌های پیشرو پر از تقلب خواهند بود: «باید تمامی کسان بازداشت شوند و از آن ها تحقیق شود.»

در همین حال، ادارۀ ثبت احوال نفوس، می‌گوید که این موضوع به گونۀ جدی پیگیری خواهد شد.

روح الله احمدزی، سخن‌گوی این اداره بیان داشت: «اگر نتیجۀ بررسی های ما این باشد که این موضوع حقیقت داشته باشد، ما با کارمندان برخورد قانونی می کنیم.»

این در حالی است پیش از این نیز نگرانی‌هایی در پیوند به چگونگی نصب برچسب بر شناس‌نامه‌ها از سوی شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و نهادهای ناظر بر روند انتخابات، ابراز شده اند.

انتخابات ۹۷

میرویس یاسینی: در ننگرهار بر شناس‌نامه‌های جعلی برچسب زده می‌شود

در همین حال، ادارۀ ثبت احوال نفوس، می‌گوید که این موضوع به گونۀ جدی پیگیری خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

میرویس یاسینی، نمایندۀ مردم ولایت ننگرهار در مجلس، ادعا دارد که در برخی از مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در این ولایت، بر شناس‌نامه‌های جعلی برچسب زده می‌شود.

آقای یاسینی، روز دوشنبه، در یک نشست خبری در کابل شناس‌نامه‌های جعلی یی را همه‌گانی ساخت که در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار بر این شناس‌نامه‌ها برچسب زده شده است: «دو نامزد می روند و می بینند که کارمندان بر تذکره های جعلی برچسب می زنند. بربنیاد گفته های آنان، روز گذشته، ۶۰ تذکره جعلی برچسب زده شده اند، ۲۵۰تذکره دیگر دو روز پیش برچسب زده شده اند.»

آقای یاسینی، هشدار می‌دهد که اگر این روند به همین گونه ادامه یابد، انتخابات‌های پیشرو پر از تقلب خواهند بود: «باید تمامی کسان بازداشت شوند و از آن ها تحقیق شود.»

در همین حال، ادارۀ ثبت احوال نفوس، می‌گوید که این موضوع به گونۀ جدی پیگیری خواهد شد.

روح الله احمدزی، سخن‌گوی این اداره بیان داشت: «اگر نتیجۀ بررسی های ما این باشد که این موضوع حقیقت داشته باشد، ما با کارمندان برخورد قانونی می کنیم.»

این در حالی است پیش از این نیز نگرانی‌هایی در پیوند به چگونگی نصب برچسب بر شناس‌نامه‌ها از سوی شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و نهادهای ناظر بر روند انتخابات، ابراز شده اند.

هم‌رسانی کنید