تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
مجلس

اعضای شورای ملی پار سال ۹هزار بار به وزارت‎ خانه‎ها رفته اند

طلوع ‌نیوز دریافته است که اعضای شورای ملی در سال ۱۳۹۵، نزدیک به ۹ هزار بار به وزارت ‌خانه‌های کشور رفته اند.

بیش از هفت هزار این دیدارها را اعضای مجلس نماینده‌گان و بیش از یک هزار و هفت صد آن را هم، اعضای مجلس سنا انجام داده اند.

وزارت‌های معارف، دفاع ملی و تحصیلات عالی، به ترتیب، بیشترین حضور اعضای شورای ملی را در این سال، گواه بوده‌اند.

برخی از وزارت‌هایی که در صدر این فهرست قرار دارند، از چگونه‌گی این دیدارها، محتاطانه سخن می‌گویند.

محمد کبیر حقمل، رییس نشرات وزارت معارف در این باره می‎گوید: «عرایض تبدیلی می‌باشد، عرایض مقرری می‌باشد، عرایض سه‌پارچه می‌باشد، عرایض محرومیت و ناکامی می‌باشد و صدها موضوع دیگری که مربوط به شاگرد و مکتب است، این می‌باشد. این موضوعاتی است که بین ما و مراجعین مطرح می‌شود و بعداً مراجعین، وقتی که نمی‌خواهند خودِشان بیایند و یا رسیده‌گی کرده نمی‌توانند، از طریق وکیل صاحبان عرایضِ‌شان را روان می‌کنند.»     

محمد رادمنش، معاون سخن‎گوی وزارت دفاع ملی نیز بیان داشت: «وکلای محترم هم موکلینی دارند که در وزارت دفاع، یا نسبت تبدیلی و یا مشکلات دیگری، مراجعه می‌کنند.»

برخی از منابع، در نهادهای دولتی، شماری از اعضای شورای ملی را به دست‌اندازی در کارهای وزارت‌خانه‌ها متهم‌می‌کنند و افزایش رفت و آمدهای آنان را در این نهادها، به انتقاد می‌گیرند؛ اما اعضای شورای ملی، در این باره، دیدگاه‌های ناهم‌گون دارند.

صفورا ایلخانی، یک عضو شورای ملی اظهار داشت: «مردم را وزیر صاحبان در دهن دروازهِ‌شان اجازه نمی‌دهند، در ماه‌ها و در روزها، این‌ها انتظار می‌مانند، خواست‌های مشروع و قانونی (همین مردم) است که وکیلان می‌برند.» 

گلالی اکبری، عضو مجلس سنا تصریح کرد: «بعضی وکیلان استند که کارهای شخصی، کارهای پروژه، کارهای مقرری‌های بسیار فوق‌العاده و هم‌چون مسایل را می‌کنند. این وکیلان، با تأسف، که در روزهای تعیین شده به وزارت‌خانه‌ها نمی‌روند. در روزهای خاص می‌روند، وزیران را به شکل خاص می‌بینند و وزیر باید در اتاق خاص، وکیلان را ببیند و کارهای فوق‌العادهِ‌شان را اجرا بکند.»

یافته‌های طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که در سال ۱۳۹۴هجری خورشیدی، نیز اعضای شورای ملی، بیش از هفت هزار و نهصد بار، از وزارت‌خانه‌ها دیدن کرده‌اند که از این میان، نزدیک به شش هزار و شش صد دیدار را، اعضای مجلس نماینده‌گان انجام داده‌اند.

این‌گزارش، می‌رساند که حضور اعضای شورای ملی، در وزارت‌خانه‌ها، سال به سال، بیشتر شده است.   

مجلس

اعضای شورای ملی پار سال ۹هزار بار به وزارت‎ خانه‎ها رفته اند

در حالی که اعضای شورای ملی، از بهر حل مشکلات موکلان شان، تنها دو روز مشخص را در هفته، باید به وزارت‌خانه‌ها بروند، اما شماری از اعضای شورا، بارها در برخی از وزارت خانه ها، حضور یافته اند.

Thumbnail

طلوع ‌نیوز دریافته است که اعضای شورای ملی در سال ۱۳۹۵، نزدیک به ۹ هزار بار به وزارت ‌خانه‌های کشور رفته اند.

بیش از هفت هزار این دیدارها را اعضای مجلس نماینده‌گان و بیش از یک هزار و هفت صد آن را هم، اعضای مجلس سنا انجام داده اند.

وزارت‌های معارف، دفاع ملی و تحصیلات عالی، به ترتیب، بیشترین حضور اعضای شورای ملی را در این سال، گواه بوده‌اند.

برخی از وزارت‌هایی که در صدر این فهرست قرار دارند، از چگونه‌گی این دیدارها، محتاطانه سخن می‌گویند.

محمد کبیر حقمل، رییس نشرات وزارت معارف در این باره می‎گوید: «عرایض تبدیلی می‌باشد، عرایض مقرری می‌باشد، عرایض سه‌پارچه می‌باشد، عرایض محرومیت و ناکامی می‌باشد و صدها موضوع دیگری که مربوط به شاگرد و مکتب است، این می‌باشد. این موضوعاتی است که بین ما و مراجعین مطرح می‌شود و بعداً مراجعین، وقتی که نمی‌خواهند خودِشان بیایند و یا رسیده‌گی کرده نمی‌توانند، از طریق وکیل صاحبان عرایضِ‌شان را روان می‌کنند.»     

محمد رادمنش، معاون سخن‎گوی وزارت دفاع ملی نیز بیان داشت: «وکلای محترم هم موکلینی دارند که در وزارت دفاع، یا نسبت تبدیلی و یا مشکلات دیگری، مراجعه می‌کنند.»

برخی از منابع، در نهادهای دولتی، شماری از اعضای شورای ملی را به دست‌اندازی در کارهای وزارت‌خانه‌ها متهم‌می‌کنند و افزایش رفت و آمدهای آنان را در این نهادها، به انتقاد می‌گیرند؛ اما اعضای شورای ملی، در این باره، دیدگاه‌های ناهم‌گون دارند.

صفورا ایلخانی، یک عضو شورای ملی اظهار داشت: «مردم را وزیر صاحبان در دهن دروازهِ‌شان اجازه نمی‌دهند، در ماه‌ها و در روزها، این‌ها انتظار می‌مانند، خواست‌های مشروع و قانونی (همین مردم) است که وکیلان می‌برند.» 

گلالی اکبری، عضو مجلس سنا تصریح کرد: «بعضی وکیلان استند که کارهای شخصی، کارهای پروژه، کارهای مقرری‌های بسیار فوق‌العاده و هم‌چون مسایل را می‌کنند. این وکیلان، با تأسف، که در روزهای تعیین شده به وزارت‌خانه‌ها نمی‌روند. در روزهای خاص می‌روند، وزیران را به شکل خاص می‌بینند و وزیر باید در اتاق خاص، وکیلان را ببیند و کارهای فوق‌العادهِ‌شان را اجرا بکند.»

یافته‌های طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که در سال ۱۳۹۴هجری خورشیدی، نیز اعضای شورای ملی، بیش از هفت هزار و نهصد بار، از وزارت‌خانه‌ها دیدن کرده‌اند که از این میان، نزدیک به شش هزار و شش صد دیدار را، اعضای مجلس نماینده‌گان انجام داده‌اند.

این‌گزارش، می‌رساند که حضور اعضای شورای ملی، در وزارت‌خانه‌ها، سال به سال، بیشتر شده است.   

هم‌رسانی کنید