تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

برگذاری نشست مشترک رییسان ستاد ارتش چهار کشور در کابل

کشورهای شرکت کننده در این نشست به ویژه ازبیکستان و قزاقستان پیش ازاین ازگسترش فعالیت‌های هراس افگنان درشمال افغانستان نگرانی داشته اند.

نشست مشترک رییسان ستاد ارتش پاکستان، افغانستان، ازبیکستان، قزاقستان و فرمانده عمومی ماموریت پشتیبانی قاطع امروز در کابل برگذار شد.

این نشست را ماموریت پشتیبانی قاطع میزبانی می‌کند و چگونه‌گی مبارزه با هراس افگنی و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از موضوعات محوری این نشست هستند. 

مقام‌های کابل امیدوار استند که در این نشست نگرانی‌های کابل در باره چالش‌های امنیتی با رییس ستاد ارتش پاکستان در میان شوند.

افزایش همکاری‌های نظامی کشورهای آسیای میانه با کابل به ویژه رای زنی‌ها در باره چگونه‌گی پیکار در برابر هراس افگنان در افغانستان و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از موضوعات محوری بحث میان افغانستان و رییسان ستاد ارتش پاکستان، افغانستان، اوزبیکستان، قزاقستان و فرمانده عمومی ماموریت پشتیبانی قاطع است.

دولت وزیری، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت:"در این باره بحث می شود که چگونه می شود که در باره مبارزه با تروریزم و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به گونه مشترک یک راه حل پیدا شود و این برای افغانستان بسیار خوب است."

در این نشست در کنار چگونگی پیکار با هراس افگنی، در باره تامین صلح در افغانستان نیز گفت و گو خواهد شد، کابل از پیامد های این نشست امیدوار به نظر می رسد.

مجیب رحیمی، سخن‌گوی رییس اجراییه گفت:"همکاری کشورهای آسیانه میانه می‌تواند که ما را برای رسیدن به صلح دایمی کمک کند."

ریاست جمهوری گفته است که رییس‌جمهور غنی پیش از برگذاری این نشست با  رییسان ستاد ارتش قزاقستان و اوزبیکستان دیدار کرده است و آقای غنی گفته است که سفر آنان صفحهء تازه یی را به ویژه در بخش نظامی میان ارتش افغانستان، قزاقستان و ازبیکستان خواهد گشود. 

روشن نیست که آیا رییس ستاد ارتش پاکستان هم با مقام های افغانستان به گونه جداگانه دیداری خواهد داشت یا خیر؟

احمد داور نادی ، رییس انجمن صلح افغانستان گفت:"اینان نباید که دیگر با استفاده افزاری از دین و مقدسات به عمل های تروریستی شان ادامه بدهد و حکومت افغانستان پاکستان را برای پایان این کار باید وادار بسازد."

این نشست برای دو روز به میزبانی ماموریت پشتیبانی قاطع در کابل ادامه خواهد یافت.

کشورهای شرکت کننده در این نشست به ویژه ازبیکستان و قزاقستان پیش ازاین ازگسترش فعالیت‌های هراس افگنان درشمال افغانستان نگرانی داشته اند.

اما ناتو گفته است که در روند پیکار با هراس افگنی طالبان و هراس افگنان دیگر را در شمال افغانستان آماج قرار داده است.

افغانستان

برگذاری نشست مشترک رییسان ستاد ارتش چهار کشور در کابل

کشورهای شرکت کننده در این نشست به ویژه ازبیکستان و قزاقستان پیش ازاین ازگسترش فعالیت‌های هراس افگنان درشمال افغانستان نگرانی داشته اند.

Thumbnail

نشست مشترک رییسان ستاد ارتش پاکستان، افغانستان، ازبیکستان، قزاقستان و فرمانده عمومی ماموریت پشتیبانی قاطع امروز در کابل برگذار شد.

این نشست را ماموریت پشتیبانی قاطع میزبانی می‌کند و چگونه‌گی مبارزه با هراس افگنی و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از موضوعات محوری این نشست هستند. 

مقام‌های کابل امیدوار استند که در این نشست نگرانی‌های کابل در باره چالش‌های امنیتی با رییس ستاد ارتش پاکستان در میان شوند.

افزایش همکاری‌های نظامی کشورهای آسیای میانه با کابل به ویژه رای زنی‌ها در باره چگونه‌گی پیکار در برابر هراس افگنان در افغانستان و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از موضوعات محوری بحث میان افغانستان و رییسان ستاد ارتش پاکستان، افغانستان، اوزبیکستان، قزاقستان و فرمانده عمومی ماموریت پشتیبانی قاطع است.

دولت وزیری، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت:"در این باره بحث می شود که چگونه می شود که در باره مبارزه با تروریزم و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به گونه مشترک یک راه حل پیدا شود و این برای افغانستان بسیار خوب است."

در این نشست در کنار چگونگی پیکار با هراس افگنی، در باره تامین صلح در افغانستان نیز گفت و گو خواهد شد، کابل از پیامد های این نشست امیدوار به نظر می رسد.

مجیب رحیمی، سخن‌گوی رییس اجراییه گفت:"همکاری کشورهای آسیانه میانه می‌تواند که ما را برای رسیدن به صلح دایمی کمک کند."

ریاست جمهوری گفته است که رییس‌جمهور غنی پیش از برگذاری این نشست با  رییسان ستاد ارتش قزاقستان و اوزبیکستان دیدار کرده است و آقای غنی گفته است که سفر آنان صفحهء تازه یی را به ویژه در بخش نظامی میان ارتش افغانستان، قزاقستان و ازبیکستان خواهد گشود. 

روشن نیست که آیا رییس ستاد ارتش پاکستان هم با مقام های افغانستان به گونه جداگانه دیداری خواهد داشت یا خیر؟

احمد داور نادی ، رییس انجمن صلح افغانستان گفت:"اینان نباید که دیگر با استفاده افزاری از دین و مقدسات به عمل های تروریستی شان ادامه بدهد و حکومت افغانستان پاکستان را برای پایان این کار باید وادار بسازد."

این نشست برای دو روز به میزبانی ماموریت پشتیبانی قاطع در کابل ادامه خواهد یافت.

کشورهای شرکت کننده در این نشست به ویژه ازبیکستان و قزاقستان پیش ازاین ازگسترش فعالیت‌های هراس افگنان درشمال افغانستان نگرانی داشته اند.

اما ناتو گفته است که در روند پیکار با هراس افگنی طالبان و هراس افگنان دیگر را در شمال افغانستان آماج قرار داده است.

هم‌رسانی کنید