تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

جوان معترض هراتی هنوز در بند نیروهای امنیتی است

بستگان رییس زازی - جوانی که از سوی نگهبانان رییس‌جمهور در هرات لت وکوب شده‌است – می‌گویند هنوز هم او در بند نیروهای امنیتی این ولایت به سر می‌برد.

تصویرهایی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده‌اند، نشان می‌دهند که رییس زازی، روز پنج‌شنبه در پایان سخنرانی رییس‌جمهور غنی در مراسم افتتاح راه لاجورد در هرات، از رییس‌جمهور خواهان عدالت می‌شود اما پسان‌تر نگهبانان ویژۀ رییس‌جمهور اورا لت وکوب می‌کنند.

شماری از خبرنگارانی که گواه گفت‌وگوی این جوان با رییس‌جمهور و لت وکوب وی از سوی نگهبانان اشرف غنی بودند، می‌گویند که رییس زازی، با سر و روی خون آلود از محل انتقال داده شد.  

سمیه ولیزاده که گواه این رویداد بوده، به طلوع نیوز می‌گوید: «رییس‌جمهور، فردی که صدای اعتراض خود را بلند کرده بود، همراه خود برد تا این که ببیند مشکل چیست؟ خاموش کردن صدای عدالت خواهی، هیچ توجیهی هم ندارد و یک ظلم و یک جفا می‌باشد.»

معروف عطایی نیز ماجرای گفت‌وگوی این جوان با رییس‌جمهور و نیز لت و کوب شدن وی را از نزدیک دیده است: «من خودم شاهد بودم که او را لت وکوب کردند و حتا دهن او هم خون آلود بود. این کار اصلاً غیرِقانونی است و نباید چنین کاری انجام بشود.» 

در حالی که هیچ یک از مقام‌های هرات، در بارۀ علت بازداشت و جرم این مرد جوان چیزی نمی‌گویند، شورای ولایتی هرات بر پیگرد این رویداد تأکید می‌ورزد.

نجیب الله محبی، منشی شورای ولایتی هرات در این باره می‌گوید: «برخورد بعد از آن را که ما شاهد بودیم که گاردهای ریاست جمهوری با این جوان کردند، دور از شأن حکومت و دور از شأن برخورد با یک شهروند افغانی می‌تواند باشد.»

غلام فاروق مجروح، نمایندۀ هرات در مجلس نماینده‌گان نیز می‌‎افزاید: «به حیثیت و جایگاه افغانستان هم لطمه وارد شد همین آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان هم، با همین گونه موارد، خدشه دار می‌شود.»
این رویداد، با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو شده است. چنان که شماری هم از چگونگی دادخواهی این جوان انتقاد کرده‌اند. اما آنچه که به باور حقوق دانان، در این ماجرا توجیه ناپذیر است، برخورد نگهبانان رییس جمهور با رییس زازی است.

وحید فرزه یی، حقوق دان، در این باره می‌‎گوید: «از دید قانونی، هیچ توجیهی ندارد! هرگاه شخصی علیه رییس جمهور یا سران حکومت، توهینی را روا می‌دارد، درآن صورت می‌توانند که سران حکومت یا مقامات عالی رتبه حکومت، می‌توانند که عرایضی را تقدیم بکنند به لوی سارنوالی و لوی سارنوالی علیه آنان اقدام بکند.»

در تصویرهایی که از این رویداد پخش شده‌اند، دیده می‌شود که مسؤول نگهبانان رییس‌جمهور و چند کارمند ریاست‌جمهوری این مرد جوان را لت وکوب می‌کنند.
با همه این ها، حکومت تاکنون در این باره دیدگاه رسمی یی به دست نداده است و تنها معاون سخن‌گوی رییس جمهور، در فسبوکش، در پاسخ به انتقادها در این باره، چیزهایی نوشته است و چگونگی این رویداد را هم، جدا از آنچه دانسته است که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته‌اند.

افغانستان

جوان معترض هراتی هنوز در بند نیروهای امنیتی است

خانوادۀ رییس زازی، می‌گویند که پسرشان می‌خواست در بارۀ یک قضیه حقوقی که از مدت‌ها به‌این‌سو حل نشده‌است، از رییس‌جمهور کمک بخواهد، اما او از سوی نگهبابان رییس‌جمهور لت و کوب و به بند کشیده شد.

تصویر بندانگشتی

بستگان رییس زازی - جوانی که از سوی نگهبانان رییس‌جمهور در هرات لت وکوب شده‌است – می‌گویند هنوز هم او در بند نیروهای امنیتی این ولایت به سر می‌برد.

تصویرهایی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده‌اند، نشان می‌دهند که رییس زازی، روز پنج‌شنبه در پایان سخنرانی رییس‌جمهور غنی در مراسم افتتاح راه لاجورد در هرات، از رییس‌جمهور خواهان عدالت می‌شود اما پسان‌تر نگهبانان ویژۀ رییس‌جمهور اورا لت وکوب می‌کنند.

شماری از خبرنگارانی که گواه گفت‌وگوی این جوان با رییس‌جمهور و لت وکوب وی از سوی نگهبانان اشرف غنی بودند، می‌گویند که رییس زازی، با سر و روی خون آلود از محل انتقال داده شد.  

سمیه ولیزاده که گواه این رویداد بوده، به طلوع نیوز می‌گوید: «رییس‌جمهور، فردی که صدای اعتراض خود را بلند کرده بود، همراه خود برد تا این که ببیند مشکل چیست؟ خاموش کردن صدای عدالت خواهی، هیچ توجیهی هم ندارد و یک ظلم و یک جفا می‌باشد.»

معروف عطایی نیز ماجرای گفت‌وگوی این جوان با رییس‌جمهور و نیز لت و کوب شدن وی را از نزدیک دیده است: «من خودم شاهد بودم که او را لت وکوب کردند و حتا دهن او هم خون آلود بود. این کار اصلاً غیرِقانونی است و نباید چنین کاری انجام بشود.» 

در حالی که هیچ یک از مقام‌های هرات، در بارۀ علت بازداشت و جرم این مرد جوان چیزی نمی‌گویند، شورای ولایتی هرات بر پیگرد این رویداد تأکید می‌ورزد.

نجیب الله محبی، منشی شورای ولایتی هرات در این باره می‌گوید: «برخورد بعد از آن را که ما شاهد بودیم که گاردهای ریاست جمهوری با این جوان کردند، دور از شأن حکومت و دور از شأن برخورد با یک شهروند افغانی می‌تواند باشد.»

غلام فاروق مجروح، نمایندۀ هرات در مجلس نماینده‌گان نیز می‌‎افزاید: «به حیثیت و جایگاه افغانستان هم لطمه وارد شد همین آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان هم، با همین گونه موارد، خدشه دار می‌شود.»
این رویداد، با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو شده است. چنان که شماری هم از چگونگی دادخواهی این جوان انتقاد کرده‌اند. اما آنچه که به باور حقوق دانان، در این ماجرا توجیه ناپذیر است، برخورد نگهبانان رییس جمهور با رییس زازی است.

وحید فرزه یی، حقوق دان، در این باره می‌‎گوید: «از دید قانونی، هیچ توجیهی ندارد! هرگاه شخصی علیه رییس جمهور یا سران حکومت، توهینی را روا می‌دارد، درآن صورت می‌توانند که سران حکومت یا مقامات عالی رتبه حکومت، می‌توانند که عرایضی را تقدیم بکنند به لوی سارنوالی و لوی سارنوالی علیه آنان اقدام بکند.»

در تصویرهایی که از این رویداد پخش شده‌اند، دیده می‌شود که مسؤول نگهبانان رییس‌جمهور و چند کارمند ریاست‌جمهوری این مرد جوان را لت وکوب می‌کنند.
با همه این ها، حکومت تاکنون در این باره دیدگاه رسمی یی به دست نداده است و تنها معاون سخن‌گوی رییس جمهور، در فسبوکش، در پاسخ به انتقادها در این باره، چیزهایی نوشته است و چگونگی این رویداد را هم، جدا از آنچه دانسته است که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته‌اند.

هم‌رسانی کنید