تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

حکمتیار طالبان را «برادر» خطاب کرد

آقای حکمتیار گفت: «طالبان برادران استند. در میان طالبان هم خوب و هم بد وجود دارد. اگر کسی از این انکار می کند جفای بزرگ خواهد بود.»

گلبدین حکمتیار در نخستین سخنرانیاش روز پنجشنبه در کاخ ریاست جمهوری گفت که از بهر رسیدن به صلح قانون اساسی افغانستان را پذیرفته است و در بارۀ این قانون ملاحظاتی دارد.

آقای حکمتیار از طالبان خواست که به روند صلح بپیوندند و اعضای این گروه را «برادر» خطاب کرد.

او اظهار داشت: «آمده ایم که بدون قید و شرط با کسانی که در کشور صلح می خواهند همراهی کنیم. می خواهیم که این جنگ بدبخت را که قربانی آن تنها افغانها استند و تنها در آن خانۀ افغان ویران می شود به پایان برسد.»  

آقای حکمتیار گفت که از بهر رسیدن به صلح قانون اساسی افغانستان را پذیرفته است.

او افزود: «با وجودی که ملاحظات کافی دارم هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ ادبی، اما این ملاحظات را در جای خودش به لویه جرگه مطرح خواهم کرد.»

از سویی هم رهبر حزب اسلامی طالبان را برادر خطاب کرد.

آقای حکمتیار گفت: «طالبان برادران استند. در میان طالبان هم خوب و هم بد وجود دارد. اگر کسی از این انکار می کند جفای بزرگ خواهد بود.»  

آقای حکمتیار در بارۀ حاضر شدن به دادگاه نیز چنین دیدگاهی داشت.

او گفت: «ما برای تأمین عدالت نخست به یک حکومت توانمند نیاز داریم که بتواند تصامیم خود را عملی کند.»

در همین حال، رییس جمهور اشرف غنی هم از طالبان خواست که به روند صلح بپیوندند.

او گفت: «من بالای طالبان صدا می کنم که آیا ظرفیت مانند جناب حکمتیار دارید که با مردم و دولت افغانستان برای صلح بحث و مذاکره کنید؟ اصلاً رهبر شما کیست و کجاست؟ به غیر از جنگ، ویرانی قتل و کشتار برای این ملت و این کشور چه برنامه ای دارید؟»
 
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، گفت: «من آن ها (طالبان) را سر از امروز وطندار یا هموطن برادر خطاب می کنم.»

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، گفت: «برای این که هم توصیۀ شما به جا شده باشد، وهم ما موقع برای قانع شدن کامل دراین زمینه داشته باشیم، به اجازۀ تان آنان (طالبان) را برادران حکمتیار صاحب می گوییم. برای فعلاً، مؤقتاً.»

با این همه فراموشی عملکرد های گذشته در این نشست بارها توصیه شد.

عبد رب الرسول سیاف، رهبر شورای حراست و ثبات افغانستان، گفت: «این مردم بالاخره با هم یکجا می شوند. برای شما مانند ذغال؛ زمستان تیر می شود اما روسیایی به ذغال می ماند.»

محمد یونس قانونی، معاون رییس جمهور پیشین، گفت: «ترک گفتن گذشته، دید معطوف به آینده، همدیگر پذیری، تحمل یکدیگر، حرمت گذاشتن به تنوع افکار و نظریات راه عقلانی برای رفتن به آیندۀ افغانستان است.»

در این نشست رهبر حزب اسلامی از رهبران حکومت خواست که اختلافهای شان را باید کنار بگذارند و حکومتهای ائتلافی را ناکام خواند.

از سویی هم آقای حکمتیار به داشتن حق آموزش و کار زنان نیز تأکید کرد.

افغانستان

حکمتیار طالبان را «برادر» خطاب کرد

آقای حکمتیار گفت: «طالبان برادران استند. در میان طالبان هم خوب و هم بد وجود دارد. اگر کسی از این انکار می کند جفای بزرگ خواهد بود.»

Thumbnail

گلبدین حکمتیار در نخستین سخنرانیاش روز پنجشنبه در کاخ ریاست جمهوری گفت که از بهر رسیدن به صلح قانون اساسی افغانستان را پذیرفته است و در بارۀ این قانون ملاحظاتی دارد.

آقای حکمتیار از طالبان خواست که به روند صلح بپیوندند و اعضای این گروه را «برادر» خطاب کرد.

او اظهار داشت: «آمده ایم که بدون قید و شرط با کسانی که در کشور صلح می خواهند همراهی کنیم. می خواهیم که این جنگ بدبخت را که قربانی آن تنها افغانها استند و تنها در آن خانۀ افغان ویران می شود به پایان برسد.»  

آقای حکمتیار گفت که از بهر رسیدن به صلح قانون اساسی افغانستان را پذیرفته است.

او افزود: «با وجودی که ملاحظات کافی دارم هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ ادبی، اما این ملاحظات را در جای خودش به لویه جرگه مطرح خواهم کرد.»

از سویی هم رهبر حزب اسلامی طالبان را برادر خطاب کرد.

آقای حکمتیار گفت: «طالبان برادران استند. در میان طالبان هم خوب و هم بد وجود دارد. اگر کسی از این انکار می کند جفای بزرگ خواهد بود.»  

آقای حکمتیار در بارۀ حاضر شدن به دادگاه نیز چنین دیدگاهی داشت.

او گفت: «ما برای تأمین عدالت نخست به یک حکومت توانمند نیاز داریم که بتواند تصامیم خود را عملی کند.»

در همین حال، رییس جمهور اشرف غنی هم از طالبان خواست که به روند صلح بپیوندند.

او گفت: «من بالای طالبان صدا می کنم که آیا ظرفیت مانند جناب حکمتیار دارید که با مردم و دولت افغانستان برای صلح بحث و مذاکره کنید؟ اصلاً رهبر شما کیست و کجاست؟ به غیر از جنگ، ویرانی قتل و کشتار برای این ملت و این کشور چه برنامه ای دارید؟»
 
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، گفت: «من آن ها (طالبان) را سر از امروز وطندار یا هموطن برادر خطاب می کنم.»

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، گفت: «برای این که هم توصیۀ شما به جا شده باشد، وهم ما موقع برای قانع شدن کامل دراین زمینه داشته باشیم، به اجازۀ تان آنان (طالبان) را برادران حکمتیار صاحب می گوییم. برای فعلاً، مؤقتاً.»

با این همه فراموشی عملکرد های گذشته در این نشست بارها توصیه شد.

عبد رب الرسول سیاف، رهبر شورای حراست و ثبات افغانستان، گفت: «این مردم بالاخره با هم یکجا می شوند. برای شما مانند ذغال؛ زمستان تیر می شود اما روسیایی به ذغال می ماند.»

محمد یونس قانونی، معاون رییس جمهور پیشین، گفت: «ترک گفتن گذشته، دید معطوف به آینده، همدیگر پذیری، تحمل یکدیگر، حرمت گذاشتن به تنوع افکار و نظریات راه عقلانی برای رفتن به آیندۀ افغانستان است.»

در این نشست رهبر حزب اسلامی از رهبران حکومت خواست که اختلافهای شان را باید کنار بگذارند و حکومتهای ائتلافی را ناکام خواند.

از سویی هم آقای حکمتیار به داشتن حق آموزش و کار زنان نیز تأکید کرد.

هم‌رسانی کنید