تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

رییس‌جمهور: آمار تلفات طالبان دلم را می‌شکند

رییس‌جمهور اشرف غنی، می‌گوید که نتایج راهبرد جنوب آسیای ایالات متحده مثبت بوده است و برای نخستین بار امکان برقراری صلح را در افغانستان بیشتر ساخته است.

آقای غنی در گفت‌وگو با «وایس نیوز» هشدار می‌دهد که اگر نظام کنونی در  افغانستان سقوط کند، این کشور  به "مرکز پرورش و پایگاه" دهشت افگنی بین المللی مبدل خواهد شد.

او می‌افزاید که هرگاه افغانستان به پناهگاه امن هراس افگنان مبدل شود، در آن صورت این کشور به محل حمله بر بخش‌های دیگر مبدل خواهد شد.

محمد اشرف غنی، در پیوند به مذاکرات صلح با گروه طالبان می‌گوید  که آتش‌بس حکومت افغانستان با گروه طالبان در جریان روز های عید فطر امسال نشان داد که افغانستان برای مصالحه آماده است: «آتش‌بس نشان داد که این کشور برای صلح آماده است. ما پیشنهاد می‌کنیم که بر گذشته‌ غلبه کنیم و به پیش برویم و فکر می‌کنم این حقیقت است چون اگر آن‌ها (طالبان) بر پیروزی از راه نظامی پافشاری کنند، این چیزی است که مردم افغانستان قبول نخواهند کرد.»

همزمان با این، آقای غنی می‌گوید که سخت‌ترین زمان برای او دیدن آمارهای تلفات نیروهای امنیتی و طالبان است – تلفاتی که به گفتۀ آقای غنی قلب اور ا می‌شکند.

او می‌گوید از این جهت که طالبان نیز «افغان» استند، برایش بسیار سخت است که می‌بیند افغان‌ها کشته می‌شوند: «بدترین بخش کار من زمانی است که هنگام صبح، گزارش امنیتی را می‌خوانم و از آمار تلفات آگاه می‌شوم؛ تنها این نیست که قلبم برای نیروهای امنیتی که قهرمانان واقعی اند می‌شکند، که برای طالبان نیز، چون آن‌ها افغان استند و من رییس‌جمهور تمام افغان‌ها استم.»

این در حالی است که اخیرأ حمله‌های گروهی طالبان بر بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته اند؛ چنان‌که به گفتۀ وزارت دفاع ملی، هم اکنون در بیش از ده ولایت کشور، نیروهای امنیتی در حال نبرد با جنگ‌جویان این گروه استند.

افغانستان

رییس‌جمهور: آمار تلفات طالبان دلم را می‌شکند

رییس‌جمهور می‌گوید از این جهت که طالبان نیز «افغان» استند، برایش بسیار سخت است که می‌بیند افغان‌ها کشته می‌شوند

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور اشرف غنی، می‌گوید که نتایج راهبرد جنوب آسیای ایالات متحده مثبت بوده است و برای نخستین بار امکان برقراری صلح را در افغانستان بیشتر ساخته است.

آقای غنی در گفت‌وگو با «وایس نیوز» هشدار می‌دهد که اگر نظام کنونی در  افغانستان سقوط کند، این کشور  به "مرکز پرورش و پایگاه" دهشت افگنی بین المللی مبدل خواهد شد.

او می‌افزاید که هرگاه افغانستان به پناهگاه امن هراس افگنان مبدل شود، در آن صورت این کشور به محل حمله بر بخش‌های دیگر مبدل خواهد شد.

محمد اشرف غنی، در پیوند به مذاکرات صلح با گروه طالبان می‌گوید  که آتش‌بس حکومت افغانستان با گروه طالبان در جریان روز های عید فطر امسال نشان داد که افغانستان برای مصالحه آماده است: «آتش‌بس نشان داد که این کشور برای صلح آماده است. ما پیشنهاد می‌کنیم که بر گذشته‌ غلبه کنیم و به پیش برویم و فکر می‌کنم این حقیقت است چون اگر آن‌ها (طالبان) بر پیروزی از راه نظامی پافشاری کنند، این چیزی است که مردم افغانستان قبول نخواهند کرد.»

همزمان با این، آقای غنی می‌گوید که سخت‌ترین زمان برای او دیدن آمارهای تلفات نیروهای امنیتی و طالبان است – تلفاتی که به گفتۀ آقای غنی قلب اور ا می‌شکند.

او می‌گوید از این جهت که طالبان نیز «افغان» استند، برایش بسیار سخت است که می‌بیند افغان‌ها کشته می‌شوند: «بدترین بخش کار من زمانی است که هنگام صبح، گزارش امنیتی را می‌خوانم و از آمار تلفات آگاه می‌شوم؛ تنها این نیست که قلبم برای نیروهای امنیتی که قهرمانان واقعی اند می‌شکند، که برای طالبان نیز، چون آن‌ها افغان استند و من رییس‌جمهور تمام افغان‌ها استم.»

این در حالی است که اخیرأ حمله‌های گروهی طالبان بر بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته اند؛ چنان‌که به گفتۀ وزارت دفاع ملی، هم اکنون در بیش از ده ولایت کشور، نیروهای امنیتی در حال نبرد با جنگ‌جویان این گروه استند.

هم‌رسانی کنید