تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

رییس‌جمهور از بهر پاسخ‌گویی به مجلس فرا خوانده خواهد شد

«شما یک انجنیر ساختمانی را رییس عمومی امنیت تعیین می‌کنید، ازش چه توقع دارید؟ شما یک شخص بی‎سواد را که در وزارت داخله یک روز تجربه ندارد، وزیر داخله تعیین می‌کنید!»

اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست روز چهارشنبه در واکنش به رویداد‌های خونین روز سه شنبه در کشور، به ویژه در شهر کابل، می‌خواهند که رییس‌جمهور را به مجلس بخواهند.

آنان از این رویدادها خشمگین استند و گفتند که بر بنیاد قانون اساسی، گردآوری امضا‌های اعضای مجلس آغاز کرده‌اند و در صورت توافق بسیاری از اعضای مجلس، رییس‌جمهور به این مجلس فراخوانده خواهد شد.

اعضای مجلس نماینده‌گان گفتند که بر بنیاد مادۀ ۶۹ قانون اساسی رییس‌جمهورغنی باید برای پاسخ‌گویی در این‌باره به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شود.

غلام‌حسین ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «برگه‌یی را که باید امضاء شود گذاشتند! اگر راست می‌گوییم پس چرا امضاء نمی‌کنیم؟ معلوم می‌شود که ما راست نمی‌گوییم منِ وکیل با مردم راست نگفتم و دروغ گفتیم.»

رمضان بشر دوست، عضو مجلس نماینده‌گان، اظهار داشت: «شما یک انجنیر ساختمانی را رییس عمومی امنیت تعیین می‌کنید، ازش چه توقع دارید؟ شما یک شخص بی‎سواد را که در وزارت داخله یک روز تجربه ندارد، وزیر داخله تعیین می‌کنید! شما وزیر دفاعی که روز روشن می‌خوابد و هیچ‌گونه تخصص ندارد و در دسترخوان هر رژیم شریک بوده‌است، وزیر دفاع تعیین می‌کنید.»

ضعف استخباراتی

شمار دیگری از اعضای مجلس گفتند که این حمله پرسش‌برانگیز و نمایانگر ضعف نهادهای استخباراتی است.

شکیبا هاشیمی، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان، گفت: «معاون امنیت ملی می‌گوید که ۳۵ درصد از اطلاعات ما ناکام است! چرا این گونه باشد؟»

سخی مشوانی، عضو مجلس نماینده‌گان، اظهار داشت: «استخبارات شما به قوم‌ها تقسیم شده‌است! هرکس که خیانت کند، بر بنیاد بستگی‌های قومی‌شان حمایت می‌شوند.»

عبدالقادر زازی، عضو مجلس نماینده‌گان، بیان کرد: «کمره‌های امنیتی را وقتی بینیند، موتر کرولای سفید پس‌از ۱۰ دقیقه انفجار می‌کند! ببینید بی‌پروایی نیروهای امنیتی را !»

از میان بیش‌از پنجاه جان‌باختۀ این رویداد ۳۶ تن آنان کارمندان مجلس نماینده‌گان و ۱۱ تن دیگر کارمندان مجلس سنا بودند.

اعضای مجلس نماینده‌گان هشدار می‌دهند که هرگاه حکومت این رویدادها را به‌گونه جدی بررسی نکند و تدابیر بیشتری را برای جلوگیری از حمله‌های هراس‌افگنانه، به‌ویژه در شهرهای بزرگ روی دست نگیرد، احتمال دارد که چنین رویدادهای خونین بازهم تکرار شوند.

افغانستان

رییس‌جمهور از بهر پاسخ‌گویی به مجلس فرا خوانده خواهد شد

«شما یک انجنیر ساختمانی را رییس عمومی امنیت تعیین می‌کنید، ازش چه توقع دارید؟ شما یک شخص بی‎سواد را که در وزارت داخله یک روز تجربه ندارد، وزیر داخله تعیین می‌کنید!»

Thumbnail

اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست روز چهارشنبه در واکنش به رویداد‌های خونین روز سه شنبه در کشور، به ویژه در شهر کابل، می‌خواهند که رییس‌جمهور را به مجلس بخواهند.

آنان از این رویدادها خشمگین استند و گفتند که بر بنیاد قانون اساسی، گردآوری امضا‌های اعضای مجلس آغاز کرده‌اند و در صورت توافق بسیاری از اعضای مجلس، رییس‌جمهور به این مجلس فراخوانده خواهد شد.

اعضای مجلس نماینده‌گان گفتند که بر بنیاد مادۀ ۶۹ قانون اساسی رییس‌جمهورغنی باید برای پاسخ‌گویی در این‌باره به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شود.

غلام‌حسین ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «برگه‌یی را که باید امضاء شود گذاشتند! اگر راست می‌گوییم پس چرا امضاء نمی‌کنیم؟ معلوم می‌شود که ما راست نمی‌گوییم منِ وکیل با مردم راست نگفتم و دروغ گفتیم.»

رمضان بشر دوست، عضو مجلس نماینده‌گان، اظهار داشت: «شما یک انجنیر ساختمانی را رییس عمومی امنیت تعیین می‌کنید، ازش چه توقع دارید؟ شما یک شخص بی‎سواد را که در وزارت داخله یک روز تجربه ندارد، وزیر داخله تعیین می‌کنید! شما وزیر دفاعی که روز روشن می‌خوابد و هیچ‌گونه تخصص ندارد و در دسترخوان هر رژیم شریک بوده‌است، وزیر دفاع تعیین می‌کنید.»

ضعف استخباراتی

شمار دیگری از اعضای مجلس گفتند که این حمله پرسش‌برانگیز و نمایانگر ضعف نهادهای استخباراتی است.

شکیبا هاشیمی، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان، گفت: «معاون امنیت ملی می‌گوید که ۳۵ درصد از اطلاعات ما ناکام است! چرا این گونه باشد؟»

سخی مشوانی، عضو مجلس نماینده‌گان، اظهار داشت: «استخبارات شما به قوم‌ها تقسیم شده‌است! هرکس که خیانت کند، بر بنیاد بستگی‌های قومی‌شان حمایت می‌شوند.»

عبدالقادر زازی، عضو مجلس نماینده‌گان، بیان کرد: «کمره‌های امنیتی را وقتی بینیند، موتر کرولای سفید پس‌از ۱۰ دقیقه انفجار می‌کند! ببینید بی‌پروایی نیروهای امنیتی را !»

از میان بیش‌از پنجاه جان‌باختۀ این رویداد ۳۶ تن آنان کارمندان مجلس نماینده‌گان و ۱۱ تن دیگر کارمندان مجلس سنا بودند.

اعضای مجلس نماینده‌گان هشدار می‌دهند که هرگاه حکومت این رویدادها را به‌گونه جدی بررسی نکند و تدابیر بیشتری را برای جلوگیری از حمله‌های هراس‌افگنانه، به‌ویژه در شهرهای بزرگ روی دست نگیرد، احتمال دارد که چنین رویدادهای خونین بازهم تکرار شوند.

هم‌رسانی کنید