تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

طالبان در ۴۰روستای ولسوالی خاک‌جبار حضور دارند

مسؤولان و باشنده‌گان ولسوالي خاك جبار كابل، از حضور طالبان در اين ولسوالي سخن می‌زنند و می‌گویند که طالبان در ۴۰روستای این ولسوالی حضور دارند.

آنان، می‎گویند که طالبان پس از آتش‎بس یک جانبۀ حکومت به این ولسوالی آمدند و چندین روستای این ولسوالی را تصرف کردند.

به گفتۀ باشنده گان این ولسوالی، طالبان کسانی را که در نهادهای دولتی کار می‌کنند، تهدید می‌کنند که یا کارهای شان را ترک کنند و یا خانه‌های شان را.

محمدیونس، یکی از باشنده‌گان خاک جبار می‌گوید: «به مردم می‌گویند که بچه‌ها و برادران شان را از میان نیروهای پولیس و نهادهای دولتی بیرون بکشند اگر بیرون می‌کشد باید خودشان از این جا بروند.»

روح الله، باشندۀ دیگر این ولسوالی نیز می‌افزاید: «هر قریه به تعداد ۳۰نفر، ۴۰نفر یا ۵۰ نفر می‌آیند و سر مردم خود را مهمان می‌سازند و به زور از مردم نان و آب می‌خواهند.»

باشنده‌گان خاک جبار هم‌چنان می‌افزایند که شبكه‌هاي مخابراتي از ساعت شش عصر تا شش صبح در این ولسوالی کار نمی‌‍کنند و نیز طالبان به گونۀ آزادانه در این بخش‌ها گشت و گذار دارند.

ولسوالي خاک جبار، در حدود پنجاه روستا دارد كه تنها در چند روستاي آن كه در نزديك فرماندهي پوليس و ساختمان ولسوالي استند، طالبان روزانه حضور ندارند.

مسؤولان ولسوالی خاک جبار، می‌گویند که طالبان در بیشتر روستاهای این ولسوالی حضور گسترده دارند و شبانه با موتر سایکل ها، موتر و حتا با اسپ ها در این روستاها گشت و گذار می‌کنند.

به گفتۀ این مسؤولان، روز یک‌شنبه، روستای چکری این ولسوالی گواه یک درگیری دوساعته میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده است.

محمد ادریس یادگاری، فرمانده پوليس خاك جبار می‌گوید: «خاک جبار چهل تا چهل و پنج کیلومتر از این جا تا کابل فاصله دارد، اگر یک پلان گسترده گرفته نشود امکان دارد که حضور فزیکی از اینان در این منطقه بیشتر شود.»

مسؤولان و باشنده گان ولسوالي خاك جبار، مي‌گويند شماري از طالباني‌كه در روزهاي آتش‌بس عيد، به اين ولسوالي آمده بودند، روستاهاي خاك جبار را ترك نكرده‌اند و در كوه‌هاي این ولسوالی جا به جا شده‌اند.

این در حالی است که پیش از این وزارت دفاع ملی نیز گفته بود که بخش بزرگ از طالبانی که در روزهای آتش‌تس در جریان عید رمضان به شهر کابل آمده بودند، دوباره برنگشته اند. این وزارت گفته بود که آنان از جنگ خسته شده‌اند و می‌خواهند صلح کنند.

افغانستان

طالبان در ۴۰روستای ولسوالی خاک‌جبار حضور دارند

ولسوالی خاک جبار در ۴۵کیلومتری مرکز کابل قرار دارد و گفته می‌شود در ۴۰ روستای آن طالبان حضور گسترده دارند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان و باشنده‌گان ولسوالي خاك جبار كابل، از حضور طالبان در اين ولسوالي سخن می‌زنند و می‌گویند که طالبان در ۴۰روستای این ولسوالی حضور دارند.

آنان، می‎گویند که طالبان پس از آتش‎بس یک جانبۀ حکومت به این ولسوالی آمدند و چندین روستای این ولسوالی را تصرف کردند.

به گفتۀ باشنده گان این ولسوالی، طالبان کسانی را که در نهادهای دولتی کار می‌کنند، تهدید می‌کنند که یا کارهای شان را ترک کنند و یا خانه‌های شان را.

محمدیونس، یکی از باشنده‌گان خاک جبار می‌گوید: «به مردم می‌گویند که بچه‌ها و برادران شان را از میان نیروهای پولیس و نهادهای دولتی بیرون بکشند اگر بیرون می‌کشد باید خودشان از این جا بروند.»

روح الله، باشندۀ دیگر این ولسوالی نیز می‌افزاید: «هر قریه به تعداد ۳۰نفر، ۴۰نفر یا ۵۰ نفر می‌آیند و سر مردم خود را مهمان می‌سازند و به زور از مردم نان و آب می‌خواهند.»

باشنده‌گان خاک جبار هم‌چنان می‌افزایند که شبكه‌هاي مخابراتي از ساعت شش عصر تا شش صبح در این ولسوالی کار نمی‌‍کنند و نیز طالبان به گونۀ آزادانه در این بخش‌ها گشت و گذار دارند.

ولسوالي خاک جبار، در حدود پنجاه روستا دارد كه تنها در چند روستاي آن كه در نزديك فرماندهي پوليس و ساختمان ولسوالي استند، طالبان روزانه حضور ندارند.

مسؤولان ولسوالی خاک جبار، می‌گویند که طالبان در بیشتر روستاهای این ولسوالی حضور گسترده دارند و شبانه با موتر سایکل ها، موتر و حتا با اسپ ها در این روستاها گشت و گذار می‌کنند.

به گفتۀ این مسؤولان، روز یک‌شنبه، روستای چکری این ولسوالی گواه یک درگیری دوساعته میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده است.

محمد ادریس یادگاری، فرمانده پوليس خاك جبار می‌گوید: «خاک جبار چهل تا چهل و پنج کیلومتر از این جا تا کابل فاصله دارد، اگر یک پلان گسترده گرفته نشود امکان دارد که حضور فزیکی از اینان در این منطقه بیشتر شود.»

مسؤولان و باشنده گان ولسوالي خاك جبار، مي‌گويند شماري از طالباني‌كه در روزهاي آتش‌بس عيد، به اين ولسوالي آمده بودند، روستاهاي خاك جبار را ترك نكرده‌اند و در كوه‌هاي این ولسوالی جا به جا شده‌اند.

این در حالی است که پیش از این وزارت دفاع ملی نیز گفته بود که بخش بزرگ از طالبانی که در روزهای آتش‌تس در جریان عید رمضان به شهر کابل آمده بودند، دوباره برنگشته اند. این وزارت گفته بود که آنان از جنگ خسته شده‌اند و می‌خواهند صلح کنند.

هم‌رسانی کنید