تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

قوماندان امنیه ولسوالی مقر ولایت بادغیس کشته شد

پولیس ولایت بادغیس روز چهارشنبه (۱۴ سنبله) گفته است که اسماعیل خان شکوری قوماندان امنیه ولسوالی مقر این ولایت روز گذشته در نتیجۀ انفجار ماین کنارجاده کشته شد. 

نقیب الله امینی، سخنگوی پولیس گفته است که هنگامی که میخواست به هدف چک وکنترول پوسته‌های امنتیی منطقۀ میرانزایی که در جنوب ولسوالی مقر موقعیت دارد برود هدف ماین کنار جاده قرار گرفته و همراه با یک همکارش کشته شد.

امینی گفته است که در حال حاضر وضعیت امنیتی ولسوالی مقر و دیگر ولسوالی تحت کنترول نیروهای حکومتی است. 

تاکنون هیچ گروۀ بشمول طالبان مسوولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. 

افغانستان

قوماندان امنیه ولسوالی مقر ولایت بادغیس کشته شد

سخنگوی پولیس بادغیس گفته است که دراین رویداد یک همکارش نیز جان باخته است.

Thumbnail

پولیس ولایت بادغیس روز چهارشنبه (۱۴ سنبله) گفته است که اسماعیل خان شکوری قوماندان امنیه ولسوالی مقر این ولایت روز گذشته در نتیجۀ انفجار ماین کنارجاده کشته شد. 

نقیب الله امینی، سخنگوی پولیس گفته است که هنگامی که میخواست به هدف چک وکنترول پوسته‌های امنتیی منطقۀ میرانزایی که در جنوب ولسوالی مقر موقعیت دارد برود هدف ماین کنار جاده قرار گرفته و همراه با یک همکارش کشته شد.

امینی گفته است که در حال حاضر وضعیت امنیتی ولسوالی مقر و دیگر ولسوالی تحت کنترول نیروهای حکومتی است. 

تاکنون هیچ گروۀ بشمول طالبان مسوولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. 

هم‌رسانی کنید