تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

نمایندۀ طالبان در نشست مسکو: قانون اساسی فعلی مشروعیت ندارد

شیر محمد عباس استانکزی، رییس هیئت گفت‌وکنندۀ طالبان در نشست مسکو گفت که قانون اساسی فعلی افغانستان برای این گروه مشروعیت ندارد و این سند از سوی کشورهای غربی بر مردم افغانستان تحمیل شده است. 

وی می‌گوید که قانون اساسی کنونی افغانستان مانعی در برابر صلح است. وی همچنان گفت که قانون اساسی افغانستان باید با اشتراک عالمان و دانشمندان افغانستان از نو ساخته شود و مورد قبول مردم افغانستان باشد.

استانکزی می‌گوید که آنان ترجیح می‌دهند که مسئله افغانستان از راه حل صلح آمیز حل شود. او گفت که طالبان می‌خواهند در امنیت منطقه نقش برازنده‌ای را ایفا کنند.

استانکزی افزود که صلح نیازمند یک راهبرد واقعگرایانه است و برای رسیدن به صلح باید روی یک نظام مورد پذیرش توسط تمام افغان‌ها توافق شود. 

استانکزی در  ادامه گفت که آنان در پی انحصار قدرت نیستند اما خواهان تأسیس نظام اسلامی در کشور استند. 

او می‌گوید که افغانستان اشغال شده است و این جنگ بر امارت اسلامی تحمیل شده است.

در همین حال، محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست‌جمهوری در این نشست گفت که جنگ راه حل مشکل افغانستان نیست. وی تاکید کرد که زمان استبداد سپری شده است و افغانستان خانه مشترک همه افغان ها است.

قانونی در  بارۀ قانون اساسی افغانستان گفت:« هرچند قانون اساسی افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه، شاید بهترین و اسلامی ترین قانونی اساسی باشد، اما این قانون تعدیل پذیرواصلاح پذیر است.

آقای قانونی می‌گوید که نظام جمهوری اسلامی کنونی با قربانی ملیون‌ها افغان تأسیس شده است و افغانستان دارای پارلمان، ارتش، نظام قضایی است که همه دستاوردهای قابل دفاع در افغانستان استند.

قانونی می‌گوید که او به نتایج نشست "بین الافغانی" مسکو امیدوار است.

با این حال، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه، از طالبان می‌خواهد که برای گفتگو با نماینده گان حکومت افغانستان انعطاف نشان بدهند.

آقای محقق می‌گوید که افغان‌ها باید باهم بنشینند و مشکلات شان را میان خودشان حل کنند.

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که شرکت کننده‌گان نشست مسکو صلاحیت اجرایی ندارند و نمی توانند از افغانستان نماینده‌گی کنند.

محمد اشرف غنی  گفت:«همراه کی، چی را موافقه می کنند؟ قدرت اجرایی شان کجا است؟ صد ها این گونه مجلس شود تا دولت افغانستان، شورای ملی افغانستان، نهاد های قانونی افغانستان روی آن صحه نگذارند، کاغذ است.»

آقای غنی در یک گفت‌وگو ویژه با طلوع نیوز می‌گوید که بی یک توافق سرتاسری، پیمان صلح با طالبان عملی شده نمی تواند.

رییس‌جمهور غنی وعده طالبان را برای قطع رابطه با گروه القاعده یک پیشرفت در روند صلح می داند.

وی اطمینان می دهد که انتخابات ریاست‌جمهوری صد در صد در زمان معیین آن برگزار خواهد شد. 

هرچند، حکومت افغانستان تاکنون چندین بار از طالبان خواسته است که با حکومت به گفت‌وگو حاضر شوند،  اما طالبان همواره گفته اند که این گروه با حکومت افغانستان وارد مذاکره نخواهند شد. 

افغانستان

نمایندۀ طالبان در نشست مسکو: قانون اساسی فعلی مشروعیت ندارد

استانکزی افزود که صلح نیازمند یک راهبرد واقعگرایانه است و برای رسیدن به صلح باید روی یک نظام مورد پذیرش توسط تمام افغان‌ها توافق شود. 

Thumbnail

شیر محمد عباس استانکزی، رییس هیئت گفت‌وکنندۀ طالبان در نشست مسکو گفت که قانون اساسی فعلی افغانستان برای این گروه مشروعیت ندارد و این سند از سوی کشورهای غربی بر مردم افغانستان تحمیل شده است. 

وی می‌گوید که قانون اساسی کنونی افغانستان مانعی در برابر صلح است. وی همچنان گفت که قانون اساسی افغانستان باید با اشتراک عالمان و دانشمندان افغانستان از نو ساخته شود و مورد قبول مردم افغانستان باشد.

استانکزی می‌گوید که آنان ترجیح می‌دهند که مسئله افغانستان از راه حل صلح آمیز حل شود. او گفت که طالبان می‌خواهند در امنیت منطقه نقش برازنده‌ای را ایفا کنند.

استانکزی افزود که صلح نیازمند یک راهبرد واقعگرایانه است و برای رسیدن به صلح باید روی یک نظام مورد پذیرش توسط تمام افغان‌ها توافق شود. 

استانکزی در  ادامه گفت که آنان در پی انحصار قدرت نیستند اما خواهان تأسیس نظام اسلامی در کشور استند. 

او می‌گوید که افغانستان اشغال شده است و این جنگ بر امارت اسلامی تحمیل شده است.

در همین حال، محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست‌جمهوری در این نشست گفت که جنگ راه حل مشکل افغانستان نیست. وی تاکید کرد که زمان استبداد سپری شده است و افغانستان خانه مشترک همه افغان ها است.

قانونی در  بارۀ قانون اساسی افغانستان گفت:« هرچند قانون اساسی افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه، شاید بهترین و اسلامی ترین قانونی اساسی باشد، اما این قانون تعدیل پذیرواصلاح پذیر است.

آقای قانونی می‌گوید که نظام جمهوری اسلامی کنونی با قربانی ملیون‌ها افغان تأسیس شده است و افغانستان دارای پارلمان، ارتش، نظام قضایی است که همه دستاوردهای قابل دفاع در افغانستان استند.

قانونی می‌گوید که او به نتایج نشست "بین الافغانی" مسکو امیدوار است.

با این حال، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه، از طالبان می‌خواهد که برای گفتگو با نماینده گان حکومت افغانستان انعطاف نشان بدهند.

آقای محقق می‌گوید که افغان‌ها باید باهم بنشینند و مشکلات شان را میان خودشان حل کنند.

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که شرکت کننده‌گان نشست مسکو صلاحیت اجرایی ندارند و نمی توانند از افغانستان نماینده‌گی کنند.

محمد اشرف غنی  گفت:«همراه کی، چی را موافقه می کنند؟ قدرت اجرایی شان کجا است؟ صد ها این گونه مجلس شود تا دولت افغانستان، شورای ملی افغانستان، نهاد های قانونی افغانستان روی آن صحه نگذارند، کاغذ است.»

آقای غنی در یک گفت‌وگو ویژه با طلوع نیوز می‌گوید که بی یک توافق سرتاسری، پیمان صلح با طالبان عملی شده نمی تواند.

رییس‌جمهور غنی وعده طالبان را برای قطع رابطه با گروه القاعده یک پیشرفت در روند صلح می داند.

وی اطمینان می دهد که انتخابات ریاست‌جمهوری صد در صد در زمان معیین آن برگزار خواهد شد. 

هرچند، حکومت افغانستان تاکنون چندین بار از طالبان خواسته است که با حکومت به گفت‌وگو حاضر شوند،  اما طالبان همواره گفته اند که این گروه با حکومت افغانستان وارد مذاکره نخواهند شد. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره