تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

نهاد توسعۀ جهانی امریکا از تشبثات زنان در کشور پشتیبانی می‎کند

درنشست ملی زنان بازرگان، نارسایی‌های پولی، نبود حمایت‌های لازم و ناامنی‌ها فراراه زنان بازرگان، چالش‌هایی جدی قلمداد شدند که باید به آن‌ها رسیده‌گی شود.

مسؤولان نهاد توسعۀ جهانی امریکا، می‌گوید که این نهاد تشبثاتی را که به مالکیت و رهبری زنان در افغانستان باشند، پشتیبانی مالی و فنی می‌کند.

در نشست ملی زنان بازرگان که به روز چهارشنبه (۲۹ حمل) به هدف شناسایی چالش‌ها فراراه کار زنان متشبث راه‌اندازی شده بود نماینده‌گان ده‌ها شرکت تولیدی زنان، مقام‌های حکومتی و نماینده‌گان برنامۀ «پروموت» روی جست‌وجو راه‌های حل مشکلات فراراه کار زنان متشبث، یافته‌های‌شان را شریک ساختند.

فریبا اکبریار، مسؤول یکی‌از برنامه‌های پروموت، گفت: «ما برای جایگزین‌ ساختن پیشه‌های جدید مانند صنایع دستی وهُتل‌داری در برنامه درسی دانشگاه‌ها پیشنهاد می‌کنیم که در این بخش‌ها هم آموزش لازم به دختران داده شود تا مشکلات بازار حل شود.»

همزمان با این، رییس اجراییۀ حکومت وحدت ملی  که نیز در این برنامه شرکت کرده بود، بر ظرفیت‌سازی زنان در بخش اقتصادی تأکید کرد: «ما پیشنهادات شما را ارزیابی می‌کنیم و این پینشنهادها در شورای وزیران بررسی خواهند شد .»

در همین‌حال، شماری‌از زنان بازرگان که در چارچوب برنامۀ زنان درعرصه اقتصاد از کمک‌های فنی و مالی بهره‌مند شده‌اند، عملی‌شدن این برنامه را برای توانمندسازی اقتصادی زنان در کشور مهم می‌دانند.

فرزانه میرزایی، مسؤول یکی‌از شرکت‌های لباس‌دوزی در هرات، گفت: «ما چیزهای زیادی را یاد گرفتیم و با گذشتن شماری‌از پروژه‌ها مفید، توانسته‌ایم که کاروبارمان‌ را نیز رونق بخشیم.»

شناسایی چالش‌ها فراراه کار زنان بازرگان در کشور و راه‌های حل این چالش‌ها به مثابۀ یک بسته پیشنهادی به حکومت افغانستان سپرده خواهند شد.

مسؤولان برنامه پروموت می‌گویند که با حل این چالش‌ها، زنان در بخش تولیدی و بازرگانی در کشور رُشد چشم‌گیری خواهند داشت.

بازرگانی

نهاد توسعۀ جهانی امریکا از تشبثات زنان در کشور پشتیبانی می‎کند

درنشست ملی زنان بازرگان، نارسایی‌های پولی، نبود حمایت‌های لازم و ناامنی‌ها فراراه زنان بازرگان، چالش‌هایی جدی قلمداد شدند که باید به آن‌ها رسیده‌گی شود.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان نهاد توسعۀ جهانی امریکا، می‌گوید که این نهاد تشبثاتی را که به مالکیت و رهبری زنان در افغانستان باشند، پشتیبانی مالی و فنی می‌کند.

در نشست ملی زنان بازرگان که به روز چهارشنبه (۲۹ حمل) به هدف شناسایی چالش‌ها فراراه کار زنان متشبث راه‌اندازی شده بود نماینده‌گان ده‌ها شرکت تولیدی زنان، مقام‌های حکومتی و نماینده‌گان برنامۀ «پروموت» روی جست‌وجو راه‌های حل مشکلات فراراه کار زنان متشبث، یافته‌های‌شان را شریک ساختند.

فریبا اکبریار، مسؤول یکی‌از برنامه‌های پروموت، گفت: «ما برای جایگزین‌ ساختن پیشه‌های جدید مانند صنایع دستی وهُتل‌داری در برنامه درسی دانشگاه‌ها پیشنهاد می‌کنیم که در این بخش‌ها هم آموزش لازم به دختران داده شود تا مشکلات بازار حل شود.»

همزمان با این، رییس اجراییۀ حکومت وحدت ملی  که نیز در این برنامه شرکت کرده بود، بر ظرفیت‌سازی زنان در بخش اقتصادی تأکید کرد: «ما پیشنهادات شما را ارزیابی می‌کنیم و این پینشنهادها در شورای وزیران بررسی خواهند شد .»

در همین‌حال، شماری‌از زنان بازرگان که در چارچوب برنامۀ زنان درعرصه اقتصاد از کمک‌های فنی و مالی بهره‌مند شده‌اند، عملی‌شدن این برنامه را برای توانمندسازی اقتصادی زنان در کشور مهم می‌دانند.

فرزانه میرزایی، مسؤول یکی‌از شرکت‌های لباس‌دوزی در هرات، گفت: «ما چیزهای زیادی را یاد گرفتیم و با گذشتن شماری‌از پروژه‌ها مفید، توانسته‌ایم که کاروبارمان‌ را نیز رونق بخشیم.»

شناسایی چالش‌ها فراراه کار زنان بازرگان در کشور و راه‌های حل این چالش‌ها به مثابۀ یک بسته پیشنهادی به حکومت افغانستان سپرده خواهند شد.

مسؤولان برنامه پروموت می‌گویند که با حل این چالش‌ها، زنان در بخش تولیدی و بازرگانی در کشور رُشد چشم‌گیری خواهند داشت.

هم‌رسانی کنید